Membership Membership:
Latest New User Latest: admin
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2557
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:

Bắc Giang: Xuất hiện một số sâu bệnh gây hại nhẹ trên cây trồng vụ mùa

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, đến nay các địa phương cơ bản đã gieo trồng xong các loại cây trồng vụ mùa, đảm bảo trong khung thời vụ. Kết quả theo dõi cho thấy, trên cây trồng bắt đầu...

Đồng Tháp: Hợp tác xã kiểu mới sản xuất lúa an toàn vệ sinh

Đã có nhiều lãnh đạo, người dân đến thăm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp và ai cũng phải thừa nhận: đây là Hợp tác xã kiểu mới, điển...

Scroll