Membership Membership:
Latest New User Latest: admin
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2508
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:

Bình Phước: Nỗ lực vượt khó của anh Phạm Văn Lai

Địa bàn xã Quang Minh, huyện Chơn Thành có nhiều hộ gia đình trồng ổi để phát triển kinh tế, tuy nhiên mô hình ổi Đài Loan của anh Phạm Văn Lai đã cho hiệu quả kinh tế nổi bật với những trái ổi có...

Scroll