Membership Membership:
Latest New User Latest: Huy Thuấn
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Tổng số:
82692

Bản đồ

Quảng Điền (Thừa Thiên Huế): Tập trung tiêu úng phấn đấu vụ mùa thắng lợi.

Với quyết tâm đảm bảo năng suất sản lượng đề ra cho vụ Đông Xuân 2016 -2017, trong những ngày này các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) vừa tập trung chăm sóc các diện tích...

“Một chạm năm biết” - Ứng dụng công nghệ thông tin cho cây lúa

Cùng với sự phát triển của công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, ứng dụng công nghệ thông tin vào canh tác lúa là một bước tiến mới trong sản xuất. Phần mềm “Quản lý cây lúa” (RCM) được gọi đơn giản...

Bắc Ninh: Mô hình trang trại cho hiệu quả kinh tế cao

Nhờ vào sự linh hoạt và mạnh dạn chuyển đổi hình thức sản xuất, anh Nguyễn Hữu Nở (thôn Lũng Giang, thị trấn Lim, Tiên Du) đã xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp có thu nhập đạt trên 250...

Scroll