Membership Membership:
Latest New User Latest: admin
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2275
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:

Thanh Hóa: Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá hại lúa vụ mùa 2016

Hiện nay hầu hết diện tích lúa vụ mùa của tỉnh Thanh Hóa đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Đây là thời điểm một số loại sâu bệnh bắt đầu phát sinh gây hại, nhất là sâu cuốn lá nhỏ.

Đăk Nông: Mô hình sản xuất xen canh cho hiệu quả cao

Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết cả nước nói chung và tỉnh Đăk Nông nói riêng đang diễn biến rất phức tạp và có những dấu hiệu bất thường nên những mô hình độc canh không còn mang lại...

Scroll