www.khuyennongvn.gov.vn - /Portals/0/Tinh-hinh-dich-hai/


[To Parent Directory]

Wednesday, October 30, 2013 9:25 AM 112508 02 (1).jpg
Wednesday, April 02, 2014 4:28 PM 61783 0204Tuyenquang-tphonglon.jpg
Thursday, April 03, 2014 3:30 PM 107557 0304-ngônonbivuimdouada.jpg
Tuesday, June 03, 2014 9:45 AM 131249 0306hanhan.jpg
Monday, April 07, 2014 3:56 PM 87861 0407vaivoicholua-BG).jpg
Monday, May 05, 2014 3:55 PM 104228 0505_Ruongluabohoa.jpg
Thursday, April 10, 2014 3:15 PM 88686 1004luadaoon-hue-CCuong.jpg
Monday, March 12, 2012 11:09 AM 78425 11.7.12.jpg
Tuesday, August 14, 2012 9:32 AM 18952 14.2.8.12.jpg
Monday, April 14, 2014 11:36 AM 600054 1404dietchuot.bmp
Friday, June 15, 2012 11:03 AM 67757 15.9.6.12.jpg
Thursday, May 15, 2014 10:37 AM 64817 1505tombenh-NAn.jpg
Wednesday, August 22, 2012 12:41 PM 69039 22.8.8.12.jpg
Friday, April 25, 2014 11:13 AM 677374 2504thumautom-QNgai-HaiYen.bmp
Wednesday, March 26, 2014 1:06 PM 92576 2603-bvtv-lienHD.jpg
Friday, June 27, 2014 2:30 PM 139745 2706han2_.jpg
Wednesday, May 28, 2014 3:07 PM 135654 2805ma .jpg
Saturday, December 29, 2012 12:43 AM 76934 280812_nong-thon-moi_sau-la_dan-viet.JPG
Wednesday, June 06, 2012 11:14 AM 38198 6.2.6.12.jpg
Wednesday, June 06, 2012 11:14 AM 32126 6.4.6.12.jpg
Tuesday, April 16, 2013 3:29 PM 13051 ao nuoi tom.jpg
Thursday, December 27, 2012 4:58 PM 29908 ao tom.jpg
Thursday, March 21, 2013 11:16 AM 2999565 Bac giang.jpg
Friday, November 15, 2013 9:56 AM 223464 BenhTuaMuc.jpg
Monday, March 24, 2014 10:10 AM 103330 boQNgai-2403.jpg
Monday, February 10, 2014 3:37 PM 97934 caphesuongchetdosuongmuoi_1002.jpg
Friday, January 11, 2013 10:53 AM 195172 chong ret cho ma.jpg
Saturday, January 05, 2013 1:50 PM 186269 chong-ret trau bo.jpg
Friday, January 17, 2014 2:43 PM 107179 chongret.jpg
Monday, January 06, 2014 11:19 AM 101478 chongret_Sla.JPG
Wednesday, November 06, 2013 8:56 AM 100627 dieu-TNhung-BP.jpg
Wednesday, November 27, 2013 10:21 AM 146921 ga-BG2711.jpg
Thursday, January 24, 2013 9:47 AM 1765135 gia_suc_HBinh.jpg
Friday, March 14, 2014 10:30 AM 93641 Giacam-HPhong1303.jpg
Friday, March 21, 2014 2:37 PM 72061 hagiang.jpg
Thursday, October 31, 2013 10:26 AM 110073 Ho tieu_thucquyen-QT.jpg
Monday, January 06, 2014 11:15 AM 93058 hunkhoichongretcaphe_SLa.JPG
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 13482 Image-111a-lat-dau-tay-chet-hang-loat-do-bi-benh-nam.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 16559 Image-111a-nang-cong-bo-dich-tai-xanh-o-lon.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 21395 Image-111a-nang-noi-lo-tu-cay-mai-duong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 6145 Image-111ak-lak-tinh-hinh-dich-benh-tren-111an-gia-suc.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 6456 Image-111ak-nong-khong-che-dich-ray-nau-cuu-hang-tram-ha-lua-111ong-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 6278 Image-111ak-nong-phat-hien-ray-nau-gay-hai-tren-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 55488 Image-111ien-bien-dich-benh-111a-lam-om-294-con-trau-bo-va-chet-52-con.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 57343 Image-111ien-bien-dich-cum-gia-cam-tai-phat-tro-lai.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 7427 Image-111ien-bien-ngan-chan-nguy-co-dich-benh-lay-lan-gay-thiet-hai-111en-san-xuat-chan-nuoi-trong-tinh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 3675 Image-111ien-bien-quan-ly-ray-di-tru-cuoi-vu-111ong-xuan-111au-vu-mua-2010.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 7981 Image-111ien-bien-tang-cuong-chi-111ao-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-truoc-nguy-co-lan-rong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 8680 Image-111ien-bien-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-benh-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 15492 Image-111ien-bien-tap-trung-quan-ly-sau-benh-hai-lua-mua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 7981 Image-111ien-bien-xuat-hien-dich-benh-o-vat-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 2810 Image-111ien-bien-xuat-hien-trieu-trung-benh-lun-soc-111en-tren-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 32817 Image-111ong-bang-song-cuu-long-xac-xo-vuon-nhan-bi-choi-rong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 5978 Image-111ong-nai-co-4-o-dich-lon-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 51317 Image-111ong-nai-ho-tro-nguoi-chan-nuoi-co-lon-tai-xanh-bi-tieu-huy.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 3985 Image-111ong-nai-khan-truong-phong-tru-benh-ray-nau-va-benh-111ao-on-la-tren-lua-he-thu.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 13349 Image-111ong-nai-khan-truong-tai-111an-lon-sau-dich-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 16559 Image-111ong-nai-thuc-hien-201c5-khong201d-phong-dich-lon-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 20266 Image-111ong-thap-hien-tuong-nhan-201c-choi-rong201d-111ang-phat-thanh-dich.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 11233 Image-111ong-thap-nong-dan-tam-nong-tap-trung-phong-ngua-sau-benh-ray-nau-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 33459 Image-an-giang-khong-che-tinh-hinh-dich-benh-bao-ve-lua-111ong-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 44308 Image-an-giang-tap-trung-phong-tru-sau-benh-bao-ve-cac-tra-lua-he-thu-2010.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 22400 Image-bac-giang-15ha-lua-chiem-xuan-o-viet-yen-bi-nhiem-ray-nau.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 51666 Image-bac-giang-benh-lun-soc-111en-xuat-hien-o-hau-het-cac-xa-thi-tranhuyen-yen-dung.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 11702 Image-bac-giang-chu-111ong-phong-chong-benh-lun-soc-111en-va-benh-vang-lun-lun-xoan-la.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 3888 Image-bac-giang-chu-111ong-phong-tru-sau-benh-hai-cay-trong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 19654 Image-bac-giang-hieu-qua-phong-trao-diet-chuot-o-thon-tan-hung.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 15303 Image-bac-giang-ho-tro-nong-dan-viet-yen-diet-oc-buou-vang.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 25422 Image-bac-giang-phong-chong-dich-benh-lo-mom-long-mong-tren-111an-trau-o-son-hai-con-nhieu-nan-giai.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 14454 Image-bac-giang-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-111oi-ret-cho-111an-vat-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 18457 Image-bac-giang-tap-trung-chi-111ao-phong-tru-benh-vang-la-lua-vu-mua-2010-o-hiep-hoa.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 12524 Image-bac-giang-tap-trung-phong-tru-benh-lun-soc-111en-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 24589 Image-bac-giang-tap-trung-phong-tru-sau-benh-hai-lua-mua-o-luc-ngan.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 24557 Image-bac-giang-tap-trung-phong-tru-sau-benh-tren-lua-va-cay-vai-thieu.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 12524 Image-bac-giang-thi-tran-bich-111ong-chu-111ong-phong-tri-sau-benh-hai-cay-trong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 45447 Image-bac-giang-tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-chi-111ao-phong-chong-dich-lun-soc-111en-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 24352 Image-bac-kan-gan-32-van-cay-keo-giong-bi-chet-ret.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 4534 Image-bac-kan-tap-trung-dap-dich-ray-nau-ray-lung-trang-hai-lua-o-na-ri.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 6140 Image-bac-lieu-chu-111ong-phong-chong-dich-benh-gay-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 47829 Image-bac-lieu-kiem-tra-tinh-hinh-tom-nuoi-bi-thiet-hai-tren-111ia-ban-toan-tinh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 7484 Image-bac-ninh-huyen-tien-du-tich-cuc-tiem-phong-vacxin-cho-111an-vat-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 20393 Image-bac-ninh-khan-truong-dap-dich-lo-mom-long-mong-tren-111an-gia-suc.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 13818 Image-bac-ninh-khan-truong-tiem-hon-2-trieu-lieu-vac-xin-cho-gia-suc-gia-cam-phong-chong-dich-benh-vu-xuan-he.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 14002 Image-bac-ninh-phong-chong-dich-benh-cho-111an-vat-nuoi-nhung-thang-cuoi-nam.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 24557 Image-bac-ninh-phong-tru-ray-nau-ray-lung-trang-lua-7.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 5191 Image-bac-ninh-que-vo-nhieu-bien-phap-ung-pho-voi-sau-benh-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 5495 Image-bac-ninh-tang-cuong-phong-tru-sau-benh-hai-lua-mua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 5790 Image-ban-chi-111ao-xay-dung-nong-thon-moi-trung-uong-kiem-tra-tinh-hinh-thiet-hai-do-lu-lut.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 50373 Image-ben-tre-cong-bo-dich-cum-gia-cam-1.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 5944 Image-ben-tre-cong-bo-dich-cum-gia-cam.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 13087 Image-benh-la-chuot-man-bao-vay-lua-111ong-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 15492 Image-benh-lun-soc-111en-tren-lua-111ong-xuan-2010-111ang-dien-bien-nguy-hiem.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 37188 Image-bi300nh-phuo301c-tho300i-tie301t-tha301t-thuo300ng-anh-huong-lon-toi-cay-111ie300u.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 45460 Image-binh-111inh-bien-phap-nhan-chan-benh-dich-lay-lan-o-huyen-hoai-nhon.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 44262 Image-binh-111inh-o-dich-benh-tom-111au-tien-111uoc-phat-hien-va-ngan-chan.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 46683 Image-binh-111inh-o-dich-tren-tom-the-chan-trang-111au-tien-xuat-hien.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 6074 Image-binh-111inh-tang-cuong-kiem-tra-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 4555 Image-binh-111inh-thang-loi-trong-201ccuoc-chien201d-chong-ray.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 43352 Image-binh-111inh-tiem-phong-dich-ta-cho-111an-lon.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 19654 Image-binh-phuoc-giup-nong-dan-phong-tru-sau-benh-hai-111ieu-trong-thoi-ky-ra-hoa-va-nuoi-trai.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 13094 Image-binh-phuoc-nong-dan-111ieu-111ung-vi-cao-su-rung-la-va-lon-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 15492 Image-binh-thuan-dich-benh-cay-lua-nam-2010-ray-nau-giam-manh-nhung-cac-loai-sau-benh-khac-lai-tang.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 49611 Image-binh-thuan-tang-cuong-phong-chong-dich-heo-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 16807 Image-bo-nn-va-ptnt-vua-co-thong-tu-so-17-nam-2010-ngay-26-3-2010-huong-dan-bien-phap-phong-tru-benh-lun-soc-111en-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 22649 Image-ca-mau-35-000-ha-dien-tich-nuoi-tom-bi-thiet-hai.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 22912 Image-ca-mau-dich-heo-tai-xanh-van-con-dien-bien-phuc-tap.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 51949 Image-ca-mau-nang-han-keo-dai-anh-huong-111en-vu-lua-vung-chuyen-dich-nam-2010.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 20823 Image-ca-mau-nhieu-loai-benh-xuat-hien-tren-ca-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 24232 Image-ca-mau-tom-chet-hang-loat-nguoi-nuoi-tom-lao-111ao.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 7160 Image-cac-111ia-phuong-chong-ret-va-phong-dich-benh-cho-vat-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 18446 Image-cac-tinh-bac-mien-trung-hon-47-000-ha-lua-va-rau-mau-bi-thiet-hai-do-mua-lu.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 8632 Image-cac-tinh-phia-nam-tinh-hinh-sau-benh-gay-hai-lua-111ong-xuan-dien-bien-phuc-tap.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 4555 Image-can-111anh-gia-111ung-tac-nhan-gay-dich-benh-tom-ngheu.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 52141 Image-canh-bao-moi-truong-va-phong-ngua-benh-tren-tom-hum-nuoi-khu-vuc-mien-trung.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 9787 Image-cao-bang-dich-lon-tai-xanh-van-chua-111uoc-khong-che.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 28984 Image-cap-600-nghin-lieu-vac-xin-cho-6-tinh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 3712 Image-chu-111ong-phong-chong-nang-nong-cho-gia-suc-gia-cam.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 6862 Image-chu-111ong-phong-tru-benh-lun-soc-111en-hai-ngo.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 7350 Image-cum-gia-cam-tai-phat.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 13349 Image-dich-benh-co-ban-111uoc-kiem-soat-nong-dan-co-the-yen-tam-chan-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 28946 Image-dich-benh-gia-suc-gia-cam-o-nam-111inh-phong-nhe-hon-chong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 7969 Image-dich-cum-gia-cam-rinh-rap.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 17839 Image-dich-lo-mom-long-mong-gia-suc-bung-phat-tai-12-tinh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 13349 Image-dich-tai-xanh-tren-lon-lay-lan-manh-tai-cac-111ia-phuong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 4358 Image-dien-bien-benh-tren-tom-nuoi-o-thua-thien-hue.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 4983 Image-dien-bien-dich-tai-xanh-o-lon-tai-mot-so-111ia-phuong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 19279 Image-gan-10-000-con-trau-bo-chet-vi-ret-111am-keo-dai.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 55841 Image-gia-lai-201cnong201d-len-vi-mia-chay.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 16366 Image-gia-lai-chu-111ong-phong-tru-sau-benh-vu-111ong-xuan-2010-2011.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 13807 Image-gia-lai-thiet-hai-lon-do-dich-benh-gia-suc-gay-ra.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 4908 Image-gieo-cay-lech-lich-nhieu-111ia-phuong-tai-han.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 22220 Image-ha-giang-9-huyen-xuat-hien-dich-lo-mom-long-mong-tren-gia-suc.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 52888 Image-ha-giang-chu-111ong-phong-tru-sau-benh-hai-lua-mua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 49192 Image-ha-giang-huyen-quan-ba-trien-khai-phun-thuoc-tru-sau-benh-hai-cay-cai-dau.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 15492 Image-ha-giang-huyen-vi-xuyen-va-bac-me-trien-khai-phun-tru-dich-ray-nau-va-ray-lung-trang-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 51776 Image-ha-giang-lua-mua-tai-xa-yen-111inh-huyen-bac-me-bi-ngo-111oc.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 44880 Image-ha-giang-meo-vac-tich-cuc-phong-chong-ret-cho-111an-gia-suc.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 48835 Image-ha-giang-sau-benh-hai-chu-yeu-tren-lua-xuan-111ang-co-chieu-huong-ra-tang.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 46776 Image-ha-giang-sau-benh-hai-lua-mua-co-chieu-huong-ra-tang.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 46403 Image-ha-giang-sau-benh-hai-ra-tang-tren-cac-tra-lua-mua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 50650 Image-ha-giang-sau-benh-hai-ra-tang-tren-cac-tra-lua-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 49677 Image-ha-giang-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-tru-sau-benh-hai-cuoi-vu-tren-cac-tra-lua-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 45340 Image-ha-giang-tang-cuong-cham-soc-chu-111ong-phong-tru-sau-benh-hai-lua-xuan-2011.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 44997 Image-ha-giang-tang-cuong-cong-tac-111ieu-tra-phong-tru-kip-thoi-sau-benh-hai-lua-111ong-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 48936 Image-ha-giang-trien-khai-phong-tru-sau-cuon-la-nho-tren-cac-tra-lua-mua.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 4108 Image-ha-nam-chu-111ong-phong-tru-benh-lun-soc-111en-hai-lua-ngo.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 15669 Image-ha-nam-han-che-su-anh-huong-cua-lun-soc-111en-ngay-tu-111au-vu.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 24745 Image-ha-noi-huyen-chuong-my-voi-cong-tac-tiem-phong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 22231 Image-ha-noi-tap-trung-phong-tru-sau-cuon-la-nho-lua-6-gay-hai-tren-lua-mua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 24959 Image-ha-tinh-660-ha-rung-thong-bi-sau-rom-pha-hoai-111a-111uoc-phong-tru.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 20983 Image-ha-tinh-cam-go-cuoc-chien-chong-han-cho-san-xuat-he-thu-o-loc-ha.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 21939 Image-ha-tinh-cap-bach-phong-chong-dich-tren-111an-gia-suc-gia-cam.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 20378 Image-ha-tinh-chu-trong-cong-tac-ve-sinh-moi-truong-phong-chong-dich-benh-va-phat-trien-chan-nuoi-sau-mua-lu-tai-can-loc.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 6075 Image-ha-tinh-dich-111om-trang-o-tom-co-nguy-co-bung-phat-tren-dien-rong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 22026 Image-ha-tinh-dich-cum-gia-cam-bung-phat-o-cam-xuyen.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 24328 Image-ha-tinh-gan-40ha-tom-bi-benh-111om-trang.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 3712 Image-ha-tinh-hon-20-con-lon-dinh-dich-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 25150 Image-ha-tinh-lac-chet-hang-loat-do-nam-benh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 7101 Image-ha-tinh-ngao-chet-hang-loat-nguoi-dan-trang-tay.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 23294 Image-ha-tinh-phat-huy-tinh-cong-111ong-trong-phong-chong-dich-benh-tom-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 5227 Image-ha-tinh-ra-quan-chien-dich-diet-chuot-tai-xa-nam-son.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 14699 Image-ha-tinh-san-xuat-vu-111ong-xuan-vung-lu-tram-be-kho-khan.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 23139 Image-ha-tinh-sau-benh-tren-cay-trong-dien-bien-phuc-tap.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 21488 Image-ha-tinh-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 20079 Image-ha-tinh-tap-trung-dap-dich-tai-xanh-o-lon.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 26046 Image-ha-tinh-tieu-huy-195-con-lon-bi-dich-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 29799 Image-ha-tinh-tuyen-truyen-phong-chong-111oi-ret-va-dich-benh-tren-111an-vat-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 18457 Image-hai-duong-bung-phat-sau-cuon-la-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 4129 Image-hai-duong-chu-111ong-phong-ngua-sau-benh-bao-ve-lua-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 4729 Image-hai-duong-chu-111ong-phong-tru-sau-benh-hai-lua-mua.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 20393 Image-hai-duong-cong-bo-het-dich-tai-xanh-o-lon-tren-111ia-ban-toan-tinh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 16329 Image-hai-duong-hon-3-000-ha-vai-bi-sau-benh-gay-hai.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 15358 Image-hai-duong-lua-co-111ong-som-vai-thieu-it-hoa.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 17887 Image-hai-duong-ninh-giang-tru-ray-nau-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 20164 Image-hai-duong-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-cho-gia-suc-gia-cam.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 18396 Image-hai-duong-tang-cuong-phong-chong-ret-cho-cay-trong-vat-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 43352 Image-hai-phong-gan-3-000-con-lon-111uoc-111ieu-tri-khoi-benh-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 6336 Image-hang-tram-gia-suc-chet-vi-gia-ret.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 18396 Image-hau-giang-cong-bo-dich-heo-tai-xanh-tren-111ia-ban-tx-nga-bay-va-xa-thanh-hoa-huyen-phung-hiep.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 7981 Image-hoa-binh-chu-111ong-phong-chong-doi-ret-cho-111an-trau-bo.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 6483 Image-hoa-binh-cong-bo-dich-lo-mom-long-mong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 25027 Image-hoa-binh-don-suc-chong-han-va-phong-tru-sau-benh-hai-lua-hoa-mau.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 9423 Image-khanh-hoa-lap-2-chot-kiem-dich-ngan-chan-dich-heo-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 20393 Image-kien-giang-111a-co-306-ho-co-heo-mac-benh-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 25436 Image-lai-chau-dich-lun-soc-111en-tren-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 6364 Image-lang-son-khoai-tay-chet-hang-loat.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 17905 Image-lang-son-xuat-hien-dich-lo-mom-long-mong-o-huyen-loc-binh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 20713 Image-lao-cai-bao-yen-quyet-liet-trong-cong-tac-phong-chong-dich-lmlm-gia-suc.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 16858 Image-lao-cai-khan-truong-ngan-chan-dich-benh-gia-suc-gia-cam.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 7803 Image-lao-cai-lung-phinh-chu-111ong-phong-chong-sau-benh-hai-lua-mua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 19762 Image-lao-cai-nhiet-111o-xuong-thap-mot-so-huyen-vung-cao-111a-co-trau-bo-chet-ret.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 10356 Image-long-an-dich-benh-tren-tom-tiep-tuc-dien-bien-phuc-tap.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 5531 Image-long-an-ho-tro-giong-111e-khoi-phuc-san-xuat-vung-bi-thiet-hai-do-thien-tai-dich-benh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 42558 Image-long-an-phong-chong-dich-benh-tren-tom-nuoi-vu-2.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 61066 Image-mien-trung-va-tay-nguyen-trien-khai-cong-tac-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-va-thuy-san-nam-2010.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 6860 Image-mot-ngay-them-hon-5-000-trau-bo-chet-ret.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 6742 Image-nam-111inh-chuyen-111oi-co-cau-giong-cay-trong-111e-giam-muc-111o-anh-huong-cua-sau-benh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 16235 Image-nam-111inh-dich-cum-gia-cam-tai-phat.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 10555 Image-nam-111inh-phat-hien-26-111an-gia-cam-nuoi-lay-mau-co-vi-rut-cum-a-h5n1.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 20018 Image-nam-bo-dich-benh-hoanh-hanh-tren-cay-trong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 20713 Image-ngan-chan-dich-lo-mom-long-mong-bao-ve-111an-gia-suc.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 5972 Image-nghe-an-nhieu-loai-sau-benh-gay-hai-rung.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 12707 Image-nghe-an-nong-dan-khoc-vi-huou-nuoi-chet-hang-loat.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 4759 Image-nghe-an-sau-cuon-la-nho-tan-pha-lua-que-phong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 21166 Image-ngheu-chet-gay-thiet-hai-lon-tai-nhieu-111ia-phuong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 4780 Image-ninh-binh-chu-111ong-phong-chong-benh-vang-lun-lun-xoan-la.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 27980 Image-ninh-binh-chu-111ong-phong-tru-sau-benh-hai-lua-mua-o-kim-son.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 8510 Image-ninh-binh-khan-truong-dap-dich-cuu-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 18457 Image-ninh-binh-quyet-liet-phong-tru-sau-benh-hai-lua-khong-111e-lay-lan-tren-dien-rong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 20429 Image-ninh-binh-tap-trung-phong-chong-sau-cuon-la-nho.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 13163 Image-phan-bo-hon-172-trieu-lieu-vac-xin-cum-gia-cam-111ot-i-2010.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 23531 Image-phong-chong-dich-benh-tren-gia-suc-gia-cam-khong-111uoc-phep-lo-la.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 5017 Image-phong-tru-dich-benh-cho-cay-trong-vat-nuoi-tai-bac-giang-va-lao-cai.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 38222 Image-phong-tru-sau-benh-cho-cay-trong-vat-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 12184 Image-phu-tho-benh-gay-hai-tren-cay-ngo-111ong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 26823 Image-phu-tho-co-o-dich-lo-mom-long-mong-chua-qua-21-ngay.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 9473 Image-phu-tho-huyen-cam-khe-xay-dung-phuong-an-bao-ve-thuc-vat-vu-chiem-xuan-nam-2010-2011.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 13349 Image-phu-tho-nguy-co-tai-phat-dich-benh-lon-tai-xanh-o-muc-cao.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 26317 Image-phu-tho-phong-tru-sau-111uc-goc-than-canh-cay-co-mui.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 18457 Image-phu-tho-tap-trung-dap-dich-sau-benh-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 23547 Image-phu-tho-trien-khai-tiem-vac-xin-phong-benh-vu-xuan-cho-111an-vat-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 3872 Image-phu-yen-benh-tren-tom-xay-ra-ngay-tu-111au-vu-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 43352 Image-phu-yen-cong-bo-dich-heo-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 5774 Image-phu-yen-gan-300-ha-dien-tich-nuoi-tom-bi-benh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 7643 Image-phu-yen-thuy-trieu-111o-giet-tom-hum.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 6742 Image-quang-binh-12-hecta-lua-111ong-xuan-bi-chuot-pha-hoai.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 45447 Image-quang-binh-50-dien-tich-lua-tai-xa-loc-ninh-bi-mat-trang.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 7981 Image-quang-binh-benh-tu-huyet-trung-lam-chet-34-con-trau-bo.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 6231 Image-quang-binh-cay-trong-vu-111ong-bi-sau-benh-gay-hai.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 17789 Image-quang-binh-dich-benh-tren-111an-trau-bo-do-ret-111am-ret-hai.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 5373 Image-quang-binh-nhieu-dien-tich-lua-bi-nhiem-phen-va-thieu-nuoc.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 19922 Image-quang-binh-nhieu-dien-tich-lua-bi-sau-cuon-la-nho-gay-hai.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 10023 Image-quang-binh-trien-khai-tiem-phong-111ot-1-cho-gia-suc.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 12524 Image-quang-binh-xuat-hien-111ao-on-co-bong-bo-xit-dai-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 19654 Image-quang-binh-xuat-hien-chuot-va-sau-benh-gay-hai-lua-111ong-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 42178 Image-quang-binh-xuat-hien-ray-lung-trang-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 12524 Image-quang-binh-xuat-hien-them-mot-so-loai-sau-benh-hai-lua-tai-huyen-quang-ninh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 32791 Image-quang-nam-cay-tieu-chet-hang-loat-la-do-nam.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 14454 Image-quang-nam-co-ban-khong-che-dich-lo-mom-long-mong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 53051 Image-quang-nam-dien-tap-ung-pho-nhanh-voi-o-dich-cum-gia-cam.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 59014 Image-quang-nam-hang-tram-ha-dua-bi-201cchay201d-rui.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 5704 Image-quang-nam-no-luc-phong-chong-han.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 16559 Image-quang-nam-tai-bung-phat-dich-lo-mom-long-mong-o-111ai-loc.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 28456 Image-quang-nam-tom-chet-do-gio-mua-111ong-bac.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 14222 Image-quang-nam-tren-40-ha-tom-bi-benh-111om-trang.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 23531 Image-quang-ngai-111e-nghi-cong-bo-dich-lo-mom-long-mong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 23521 Image-quang-ngai-763-ha-lua-bi-nhiem-ray.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 45159 Image-quang-ngai-ca-chet-hang-loat-chua-ro-nguyen-nhan.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 25088 Image-quang-ngai-can-tet-dich-lo-mom-long-mong-bung-phat.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 5543 Image-quang-ngai-cong-tac-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gai-cam.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 14607 Image-quang-ngai-dich-benh-tom-lay-lan-nhanh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 26162 Image-quang-ngai-dich-chau-chau-bung-phat-pha-hoai-hoa-mau.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 59396 Image-quang-ngai-hang-tram-ha-dien-tich-nuoi-tom-bi-bo-hoang-vi-dich-benh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 26355 Image-quang-ngai-nguy-co-tai-phat-dich-benh-gia-cam-cao-do-nguon-vac-xin-han-che.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 22233 Image-quang-ngai-sau-benh-hoanh-hanh-lua-111ong-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 16235 Image-quang-ngai-tang-cuong-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 19269 Image-quang-ngai-tiem-phong-gia-suc-vu-xuan-o-binh-son-111at-thap.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 20437 Image-quang-ngai-tinh-hinh-benh-lun-soc-111en-tren-cay-lua-va-cac-bien-phap-ho-tro-nong-dan-tieu-diet-chau-chau.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 4262 Image-quang-ngai-tinh-hinh-dich-benh-tren-111an-gia-suc.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 14454 Image-quang-ninh-8-111ia-phuong-co-trau-bo-va-ca-bi-chet-ret.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 38309 Image-quang-ninh-canh-bao-o-nhiem-moi-truong-va-phong-ngua-dich-benh-tren-tom-nuoi-o-yen-hung.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 11568 Image-quang-ninh-tom-chet-hang-loat-do-nguon-giong-khong-ro-rang.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 5804 Image-quang-tri-bao-ve-111an-gia-cam-phuc-vu-tet-nguyen-111an.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 50724 Image-quang-tri-cong-bo-dich-benh-tai-xanh-tai-hai-xa-trieu-tai-va-trieu-hoa-huyen-trieu-phong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 13619 Image-quang-tri-cong-tac-phong-chong-dich-benh-tren-111an-gia-suc-gia-cam.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 16617 Image-quang-tri-dien-bien-dich-benh-trau-bo-tren-111ia-ban-huyen-111akrong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 11233 Image-quang-tri-hon-120-ha-lua-bi-benh-lun-soc-111en.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 27638 Image-quang-tri-hon-3800-ha-cao-su-bi-benh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 18123 Image-quang-tri-kho-111o-la-thong-2013-benh-hai-xuat-hien-lan-111au-tren-111ia-ban-tinh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 6154 Image-quang-tri-lac-khong-cu-ngo-khong-hat.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 59866 Image-quang-tri-lan-111au-tien-xuat-hien-benh-111au-vang-tren-tom-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 18457 Image-quang-tri-nong-dan-gio-phong-tich-cuc-dap-dich-lun-soc-111en-mot-cach-triet-111e.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 21875 Image-quang-tri-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-lo-mom-long-mong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 4834 Image-quang-tri-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 11524 Image-quang-tri-tang-cuong-phong-tru-benh-lun-soc-111en-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 48923 Image-quang-tri-tang-cuong-quan-ly-sau-benh-vu-he-thu.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 43352 Image-quang-tri-tieu-huy-590-con-lon-mac-benh-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 5543 Image-quang-tri-tieu-huy-hon-1-000-con-vit-nhiem-benh-la.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 9536 Image-quang-tri-tinh-hinh-dich-benh-tom-nuoi-va-bien-phap-xu-ly.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 51283 Image-quang-tri-tinh-hinh-dich-cum-gia-cam-o-huyen-hai-lang-va-gio-linh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 16559 Image-quang-tri-tinh-hinh-dich-tai-xanh-o-lon-tai-huyen-trieu-phong-va-hai-lang.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 13134 Image-quang-tri-tinh-hinh-sau-benh-hai-cay-cao-su-va-bien-phap-phong-tru.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 49677 Image-sau-benh-tren-lua-111ang-co-dien-bien-phuc-tap.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 4460 Image-sau-gia-suc-111en-luot-ca-chet-ret.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 21166 Image-soc-trang-cong-bo-dich-heo-tai-xanh-tren-111ia-ban-ca-tinh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 16559 Image-son-la-tang-cuong-kiem-soat-dich-tai-xanh-tren-111an-lon.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 46137 Image-son-la-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-tai-xanh-o-lon.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 22649 Image-tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-tai-cac-vung-nuoi-tom.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 10043 Image-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-benh-lo-mom-long-mong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 21733 Image-tang-cuong-kiem-tra-dap-tat-ngay-cac-o-dich-tai-xanh-o-lon.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 44599 Image-tap-trung-chi-111ao-ngan-chan-ray-nau-vang-lun-lun-xoan-la-trong-vu-thu-111ong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 48605 Image-tap-trung-phong-chong-dich-hai-lua-111ong-xuan-cuoi-vu-o-cac-tinh-phia-bac.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 29942 Image-tay-ninh-gan-400-ha-san-o-tan-chau-bi-nhen-111o-pha-hai.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 5768 Image-thai-binh-trien-khai-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-tai-xanh-tren-111an-lon.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 6860 Image-thai-nguyen-cac-111ia-phuong-tich-cuc-chong-ret-cho-gia-suc.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 13278 Image-thai-nguyen-khan-truong-ngan-chan-dich-tu-huyet-trung-tren-111an-trau-o-111inh-hoa.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 13818 Image-thai-nguyen-quyet-tam-ngan-chan-nguy-co-tai-phat-dich-benh-o-111an-gia-suc-gia-cam-trong-nam-2010.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 10023 Image-thai-nguyen-tang-cuong-cac-bien-phap-chong-dich-lo-mom-long-mong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 18457 Image-thanh-hoa-huyen-trieu-son-no-luc-phong-tru-sau-cuon-la-nho-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 19922 Image-thanh-hoa-khuyen-cao-nong-dan-phong-tru-sau-benh-hai-lua-mua-muon.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 22160 Image-thanh-hoa-nong-dan-201c111ang-long201d-nhin-tom-chet-hang-loat.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 6097 Image-thanh-hoa-tang-cuong-chi-111ao-phong-chong-benh-virut-tren-cay-trong-vu-chiem-xuan-nam-2009-2010.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 11524 Image-thanh-hoa-tang-cuong-chi-111ao-phong-tru-sau-benh-cuoi-vu-chiem-xuan-2010.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 11568 Image-thanh-hoa-tap-trung-phong-chong-dich-benh-bao-ve-tom-nuoi-vu-xuan-he.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 3985 Image-thanh-hoa-tich-cuc-trien-khai-cac-phuong-an-va-bien-phap-diet-chuot-bao-ve-lua-vu-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 6742 Image-thanh-hoa-trien-khai-cac-bien-phap-chong-han-man-cham-soc-va-phong-tru-sau-benh-cho-lua-xuan-2010.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 13349 Image-them-2-tinh-phat-sinh-o-dich-lon-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 36734 Image-thiet-hai-nang-ve-nong-ngu-nghiep-sau-bao-so-3.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 5004 Image-thoi-tiet-gay-hai-cho-san-xuat-nong-nghiep-toan-cau-trong-nam-2009.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 5532 Image-thua-thien-hue-trau-benh-chet-111ong-loat-chua-ro-nguyen-nhan.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 53186 Image-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-tru-benh-choi-rong-tren-nhan.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 45460 Image-tien-giang-111oi-pho-dich-benh-tom-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 6550 Image-tien-giang-khac-phuc-tinh-trang-ngheu-chet-tren-dien-rong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 48605 Image-tien-giang-tinh-hinh-sau-benh-tren-lua-he-thu.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 5768 Image-tien-giang-tren-9-000-con-heo-bi-benh-lo-mom-long-mong.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 50604 Image-tiep-tuc-phong-chong-dich-lon-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 5373 Image-tinh-hinh-dich-ray-nau-benh-vang-lun-lun-xoan-la-cac-tinh-phia-nam.jpg
Monday, October 03, 2011 6:00 PM 49611 Image-tra-vinh-gan-31-ty-111ong-cho-cong-tac-phong-chong-dich-heo-lon-tai-xanh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 17424 Image-tra-vinh-hon-7-400-ha-nuoi-tom-su-bi-thiet-hai.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 49677 Image-trien-khai-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-benh-tren-tom-va-ngheu-nuoi.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 4452 Image-trien-khai-kip-thoi-cac-bien-phap-phong-chong-han-va-dich-benh-tren-cay-trong-vat-nuoi-va-thuy-san-dip-tet-nguyen-111an.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 5095 Image-tuyen-quang-cong-tac-phong-chong-111oi-ret-dich-benh-cho-111an-gia-suc-o-xa-111ao-vien.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 5405 Image-tuyen-quang-lao-111ao-vi-dich.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 23206 Image-uy-ban-nhan-dan-cac-cap-thuc-hien-kip-thoi-chinh-sach-ho-tro-cho-nguoi-chan-nuoi-co-gia-suc-gia-cam-bi-chet-ret.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 7981 Image-van-111ong-nguoi-dan-111ua-trau-bo-ve-nha-khong-tha-rong-trong-rung-111e-chong-ret.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 24557 Image-vinh-long-111e-phong-ray-nau-tuoi-3-4-se-gay-hai-tra-lua-111ong-xuan-som.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 22805 Image-vinh-long-tang-cuong-du-bao-va-huong-dan-nong-dan-phong-tri-sau-benh-tren-lua-111ong-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 17649 Image-vinh-long-tren-1-800ha-vuon-nhan-bi-nhiem-benh-201cchoi-rong201d.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 29441 Image-vinh-phuc-111am-bao-cho-1-200-ha-lua-mua-khong-bi-sau-cuon-la-nho-gay-hai-o-huyen-tam-duong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 33072 Image-vinh-phuc-chu-111ong-chong-han-va-phong-tru-sau-benh-vu-111ong-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 49595 Image-vinh-phuc-chu-111ong-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-trong-dip-tet-nguyen-111an.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 48024 Image-vinh-phuc-chu-111ong-phong-tru-sau-benh-bao-ve-vu-mua.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 15491 Image-vinh-phuc-hon-150-ha-lua-va-hoa-mau-bi-nhiem-benh.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 28288 Image-vinh-phuc-hon-3-trieu-con-gia-cam-111uoc-tiem-phong-vac-xin-111ot-i-2011.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 20713 Image-vinh-phuc-tang-cuong-phong-chong-dich-cho-gsgc.jpg
Monday, October 03, 2011 5:57 PM 30555 Image-vinh-phuc-tap-trung-cao-111iem-phong-tru-sau-benh-hai-lua.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 23010 Image-vinh-phuc-tap-trung-cham-soc-va-phong-tru-sau-benh-hai-cay-trong-vu-xuan.jpg
Monday, October 03, 2011 6:01 PM 8061 Image-virus-lon-tai-xanh-xuat-hien-o-tp-ho-chi-minh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:03 PM 4452 Image-vu-111ong-xuan-2009-2010-111oi-mat-nang-nong-va-sau-benh.jpg
Monday, October 03, 2011 6:02 PM 6567 Image-xac-111inh-nguyen-nhan-ca-chet-tren-song-tra-khuc.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 6317 Image-yen-bai-1-515-con-gia-suc-mac-benh-lo-mom-long-mong-trong-quy-1-2011.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 6317 Image-yen-bai-111a-co-gia-suc-chet-ret.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 11546 Image-yen-bai-111ay-manh-cong-tac-phong-chong-dich-cum-gia-cam-dip-truoc-tet-tan-mao.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 5460 Image-yen-bai-169-con-gia-suc-mac-benh-lo-mom-long-mong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:56 PM 42948 Image-yen-bai-hang-tram-ha-rung-bo-111e-bi-sau-an-la-gay-hai.jpg
Monday, October 03, 2011 5:58 PM 17824 Image-yen-bai-nhanh-chong-khong-che-dich-lo-mom-long-mong.jpg
Monday, October 03, 2011 5:59 PM 44880 Image-yen-bai-tich-cuc-trien-khai-cong-tac-phong-chong-111oi-ret-cho-111an-gia-suc.jpg
Monday, November 11, 2013 9:44 AM 77110 IMG_2432.jpg
Wednesday, February 12, 2014 10:04 AM 77043 kiemtraluc-TranCan1202.jpg
Friday, October 18, 2013 11:55 AM 133654 LMLM1810.jpg
Friday, November 01, 2013 9:21 AM 110629 lon-Hatinh-QTrien.jpg
Monday, January 14, 2013 11:36 AM 1820672 M_t c) s_ chpn nu(i nu(i ga 1000 con _ x_ Y Can.JPG
Friday, January 10, 2014 10:23 AM 134512 machet.jpg
Monday, March 18, 2013 11:03 AM 1036854 nam-BN.jpg
Friday, March 15, 2013 11:40 AM 469511 ngheu1.jpg
Wednesday, January 08, 2014 3:14 PM 91399 nuoilongbe0801.jpg
Friday, March 08, 2013 2:54 PM 768232 OBV.jpg
Thursday, February 27, 2014 11:07 AM 75646 phundoc-hue-2702.jpg
Wednesday, January 09, 2013 10:36 AM 182731 tang cuong pc doi ret -tuyen quang.jpg
Friday, April 26, 2013 10:15 AM 78283 thai binhsau cuon la.jpg
Wednesday, February 26, 2014 4:00 PM 113455 tiemphong-BGiang-TPhuc2602.jpg
Wednesday, March 12, 2014 9:42 AM 90895 tiemphong-Hải Bình-HẠ Hòa-Ptho1203.jpg
Thursday, March 28, 2013 4:17 PM 2483329 tiemphonggiasuc.TQuang.jpg
Wednesday, January 22, 2014 10:37 AM 89553 tiemphonglon-trancan.jpg
Tuesday, February 18, 2014 11:18 AM 106769 tieuhuyGiacam-Kim Cuc-QNg.jpg
Wednesday, February 12, 2014 9:51 AM 107126 traubomauison-HVH.jpg
Wednesday, April 17, 2013 10:34 AM 930780 Tri_u ch_ng c_a b_nh b_c lá trên lúa HT 1.jpg
Monday, January 20, 2014 10:02 AM 96110 unnamed.gif
Monday, November 11, 2013 9:46 AM 77110 Vit111113.jpg