vi-VNen-US


Bắc Kạn: Tổng kết công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật
Updated at:  09:31 23/01/2013


Vừa qua, Chi cục Trồng trọt - BVTV đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

 

Năm 2012 mặc dù gặp không ít khó khăn, song hoạt động trồng trọt và bảo vệ thực vật trong năm 2012 đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đề ra.

 

Năm 2012, tổng sản lượng lương thực có hạt 165.735 tấn bằng 103,6% kế hoạch và tăng 2% so với năm 2011; trong đó diện tích cây lúa là 21.922 đạt 104,4% so với kế hoạch, năng suất bình quân đạt 47,33 tạ/ha bằng 100,1% so với kế hoạch, cây ngô 16.540 ha đạt 107,1% so với kế hoạch, năng suất bình quân 37,1tạ/ ha bằng 101% so với kế hoạch; diện tích các cây trồng khác cơ bản và đạt kế hoạch đề ra như cây dong giềng 1.84 so với kế hoạch, lạc 651 ha đạt 108% kế hoạch; rau các loại 2.066 ha đạt 110% kế hoạch, đậu các loại 989 ha đạt 193% kế hoạch; cam, quýt trồng mới 155 ha đạt 115% so với kế hoạch… Ngoài ra, Chi cục còn tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn về kỹ thuật trồng trọt cho các hộ nông dân trên địa bàn gắn với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng từ đó giúp người dân nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân.

 

Nhờ làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình dịch hại trên cây trồng cũng như xây dựng các phương án quản lý dịch hại vụ xuân và dự báo dịch hại cây lúa vụ mùa; phối hợp với các Trạm huyện tổ chức các đợt kiểm tra tình hình phát triển của dịch hại trên địa bàn 8 huyện, thị xã để có căn cứ dự báo sớm, chính xác tình hình dịch hại; duy trì thường xuyên công tác trao đổi thông tin giữa Chi cục với các đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên quan đồng thời tổ chức các lớp tập huấn tại hiện trường cho các hộ dân gắn liền với từng thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây trồng cũng như nhận biết các loại sâu bệnh hại để người dân biết và chủ động phòng ngừa. Nhờ đó diện tích sâu bệnh hại năm 2012 giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước: diện tích lúa bị nhiễm ốc bươu vàng giảm 18 lần, sâu cuốn lá giảm 8 lần, bệnh đạo ôn giảm 9 lần…

 

Chi cục phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra 32 lô giống cây trồng do cá nhân, tổ chức nhập khẩu về địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra cho thấy các giống này đều có nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng khi đưa vào triển khai tại địa bàn chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh, bước đầu phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của địa phương.

 

Cũng trong năm 2012, tiến hành thanh kiểm tra 114/162 cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; 02 đợt kiểm tra, đánh giá phân loại 75 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả thanh tra, phân loại cho thấy hầu hết các cơ sở kinh doanh thuốc đều chấp hành dầy đủ các quy định của Pháp luật về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, không phát hiện thuốc giả, thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục.

 

Từ nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh, nguồn các chương trình, dự án năm qua Chi cục đã tổ chức 187/ 187 lớp tập huấn về quản lý dịch hại lúa, ngô, dong giềng, cam, quýt, BVTV, khoai tây cho 5.550 lượt người tham gia; 02 lớp IPM dong giềng cho 50 lượt người tham gia; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ của Chi cục. Thông qua các lớp tập huấn đã góp phần nâng cao kỹ năng, tay nghề cho người nông dân, đồng thời tăng cường năng lực cho cán bộ Chi cục trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới. Ngoài ra trong năm Chi cục còn phối hợp với Trung tâm phát triển nông thôn miền núi (SRD) thực hiện dự án thử nghiệm hệ thống canh tác lúa cải tiến nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Kạn tại huyện Chợ Mới, Na Rì, Ba Bể, Thị xã, dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông, lâm nghiệp Bắc Kạn (3PAD) triển khai 05 mô hình trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu có ủ rơm, rạ tại Ba Bể, Na Rì, Pác Nặm. Quá trình triển khai cho thấy cây sinh trưởng, phát triển tốt, tiết kiệm được giống, nước tưới, tăng năng suất, khả năng chịu hạn, hiệu quả kinh tế, cũng như nhận thức của một bộ phận người dân đã có sự chuyển biến.

 

Kết quả mà Chi cục đạt được trong năm qua rất đáng ghi nhận, nó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ Chi cục, đã khắc phục mọi khó khăn, bất lợi do yếu tố khách quan mang tới góp phần cùng toàn ngành hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Song bên cạnh đó hoạt động của Chi cục trong năm qua cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế là: nội dung tuyên truyền về các biện pháp phòng trừ sâu, dịch hại trên cây trồng còn đơn điệu ( chủ yếu qua tờ gấp kỹ thuật ) do đó nguồn thông tin đến với người dân chưa kịp thời đặc biệt là các hộ dân sống ở vùng sâu, vùng xa… Hơn nữa nhận thức của một bộ phận người dân chưa đầy đủ nên khi phát hiện sâu, dịch hại đã không chủ động kiểm tra, phòng trừ nên một số diện tích cây trồng bị hại nặng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm như bệnh thối thân, cháy lá dong giềng, sâu ong hại mỡ…

 

Ma Thế Sơn - TTKNKN L Bắc Kạn


Visitors:
37648427

 

Detail

 

 

 

 

 

 

© Copyright NATIONAL CENTER FOR EXTENSION
License No. 194/GP-BC the Ministry of Culture - Information on 10-7-2006
Address: No. 16 Thuy Khue Street, Tay Ho district, Hanoi  Email: tthlknqg@gmail.com

Website best viewed in resolution: 1024x786 pixels

Developed by: NEVICO