vi-VNen-US


Bình Phước: Tình hình sản xuất và giải pháp phát triển cây ca cao
Updated at:  14:57 25/05/2012


Bình Phước có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây ca cao, có nhiều diện tích cây điều, cây lâm nghiệp và cây ăn trái các loại có thể tạo tán che cho cây ca cao.

Với thế mạnh đó, cây ca cao đã được địa phương xem là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh, có lợi thế cạnh tranh. Trong các năm qua, tỉnh Bình Phước đã tập trung phát triển trồng ca cao, đặc biệt xây dựng nhiều mô hình trồng ca cao dưới tán điều.

 

Từ năm 2005-2007, Dự án phát triển ca cao cho các nông hộ nhỏ ở Việt Nam) do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ đã triển khai, hoã trôï gioáng cây ca cao gheùp và kỹ thuật trồng cây ca cao cho nông dân, nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông. Năm 2010, Dự án phát triển nông nghiệp bền vững do tổ chức ROP (Roots of Peace) tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển ca cao tại địa phương. 

 

Ngoài ra, tỉnh Bình Phước cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các trường Đại học, các tổ chức phi chính phủ xúc tiến các nghiên cứu, điều tra đánh giá, quy hoạch, xây dựng các chương trình phát triển ca cao tại địa phương. Đến nay, tỉnh đã xây dựng được bộ quy trình kỹ thuật trồng xen ca cao trong vườn điều, khảo nghiệm các giống ca cao nhập nội như: TD1, TD3, TD5, TD6 có triển vọng.

 

Tính đến năm 2010, tỉnh Bình Phước có khoảng 1.300 ha ca cao, diện tích đã cho thu hoạch khoảng 500 ha. Năng suất bình quân đạt 1,8 tấn/ha, cá biệt có hộ nông dân thâm canh trồng thuần đạt năng suất 2,5 - 3 tấn/ha, năng suất bình quân trồng xen trong vườn điều đạt khoảng 1,2 tấn vào năm thứ 4 sau khi trồng. Chất lượng hạt ca cao, được đánh giá là có chất lượng cao hơn so với ca cao trồng ở các địa phương khác về tỷ lệ bơ, tỷ lệ vỏ hạt, tỉ lệ acid béo tự do, độ pH …

 

Năng suất và chất lượng ca cao chưa tương xứng với tiềm năng?

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất ca cao ở tỉnh Bình Phước cũng bộc lộ những mặt tồn tại, hạn chế.

 

Đến nay, tỉnh chưa quy hoạch được ngành ca cao nên chưa xây dựng được vùng sản xuất tập trung ổn định, để tập trung thâm canh hiệu quả theo hướng sản xuất ca cao sạch theo tiêu chuẩn UTZ (Chứng nhận UTZ Certifed cho ca cao), ca cao hữu cơ…

 

Bên cạnh đó, ngành ca cao chưa có sự đầu tư tốt về chất lượng giống cũng như quy trình kỹ thuật. Phần lớn người trồng ca cao là những nông dân nghèo thiếu vốn nên đã hạn chế sự đầu tư về giống và kỹ thuật chăm sóc, dẫn tới năng suất và chất lượng hạt ca cao có xu hướng giảm.

 

Giải pháp phát triển

 

- Xây dựng vùng ca cao tập trung năng suất cao theo hướng hữu cơ bền vững.

 

- Về cơ sở hạ tầng: Đầu tư phát triển thủy lợi tạo nguồn nước tưới, xây dựng hạ tầng giao thông, hệ thống điện tại các vùng nguyên liệu tập trung.

 

- Chất lượng giống: Đầu tư dự án sản xuất giống chất lượng cao và hỗ trợ giống ca cao mới. Thực hiện các nghiên cứu ứng dụng về giống.

 

- Hỗ trợ vốn: Tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận vốn vay, đáp ứng nhu cầu đầu tư thâm canh của họ. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các công ty phát triển vùng nguyên liệu riêng của mình thông qua việc đầu tư ứng trước vốn, giống cây năng suất cao cho nông dân.

 

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông: Thực hiện các mô hình trình diễn, chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến tới nông dân. Triển khai các mô hình trồng ca cao sinh học, mô hình ca cao tiết kiệm nước tưới, phân bón đề có cơ sở nhân rộng. Xây dựng các mô hình lên men, sơ chế ca cao sau thu hoạch cho nông hộ và xưởng chế biến ca cao nguyên liệu quy mô vừa và nhỏ. Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống ca cao ghép năng suất cao cho các doanh nghiệp và các hộ nông dân.

 

- Về thị trường: Xây dựng hệ thống thu mua ca cao tại địa phương và thông tin giá cả để nông dân yên tâm sản xuất. Tuyên truyền, vận động nông dân, người thu gom và doanh nghiệp về ý thức nâng cao chất lượng sản phẩm, ý thức về tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng. Mở rộng mạng lưới thương mại và tăng cường trưng bày, giới thiệu sản phẩm ca cao nước ta ra thị trường quốc tế; tăng cường hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp.

 

- Tìm kiếm các nguồn hỗ trợ: Hợp tác và tiếp nhận các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức nghiên cứu, đầu tư, phát triển ca cao trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ. Phấn đấu, đến năm 2015, tổng diện tích trồng ca cao trên địa bàn toàn tỉnh đạt 25.000 - 30.000 ha (chủ yếu trồng xen dưới tán điều), với năng suất bình quân 1 - 1,5 tấn/ha.

 

BBT


Visitors:
37659121

 

Detail

 

 

 

 

 

 

© Copyright NATIONAL CENTER FOR EXTENSION
License No. 194/GP-BC the Ministry of Culture - Information on 10-7-2006
Address: No. 16 Thuy Khue Street, Tay Ho district, Hanoi  Email: tthlknqg@gmail.com

Website best viewed in resolution: 1024x786 pixels

Developed by: NEVICO