vi-VNen-US


Bộ NN- PTNT: Thông báo 302/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát, tại cuộc họp Ban chỉ đạo chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu tổng kết công tác năm 2011
Updated at:  09:14 09/02/2012

Ngày 1/2/2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng ban chỉ đạo chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch công tác năm 2012. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo và một số đơn vị thuộc Bộ.

Sau khi nghe Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo báo cáo Tổng kết công tác năm 2011 và dự kiến kế hoạch triển khai công tác năm 2012; báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệm về Chương trình REDD+ và UN-REĐ pha II; các ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo về công tác ứng phó BĐKH của các lĩnh vực phụ trách, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:

Thông báo 302/TB-BNN-VP


Visitors:
37659121

 

Detail

 

 

 

 

 

 

© Copyright NATIONAL CENTER FOR EXTENSION
License No. 194/GP-BC the Ministry of Culture - Information on 10-7-2006
Address: No. 16 Thuy Khue Street, Tay Ho district, Hanoi  Email: tthlknqg@gmail.com

Website best viewed in resolution: 1024x786 pixels

Developed by: NEVICO