vi-VNen-US


Bộ Nông Nghiệp-PTNT: Hội nghị Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Updated at:  09:36 22/07/2013

Ngày 18/7/2013, tại thành phố Quy Nhơn, Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB) và Tây Nguyên” (TN). Đồng chí Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT và đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, toàn vùng DHNTB-TN bao gồm 6 tỉnh DHNTB từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và 5 tỉnh TN, có diện tích đất sản xuất lúa hàng năm 613,1 ngàn ha, chiếm 7,9% diện tích lúa cả nước. Sản lượng lúa toàn vùng đạt 3,272 triệu tấn, chiếm 7,48% sản lượng lúa cả nước. Năng suất lúa bình quân toàn vùng đạt 53,4 tạ/ha, thấp hơn năng suất bình quân cả nước 2 tạ/ha. Toàn vùng chỉ có khoảng 50% diện tích đất trồng lúa, là vùng chuyên canh chủ động nước tưới, có trình độ thâm canh cao với năng suất lúa bình quân trên 60 tạ/ha; 30% diện tích thuộc chân cao, có nguy cơ hạn hán cao phân bố rải rác ở các vùng trung du, miền núi chủ yếu là đất cát ven biển, đất xám bạc màu… độ phì thấp, năng suất lúa chỉ đạt 45-55 tạ/ha. Đây là vùng phù hợp để chuyển đổi cây trồng cạn như ngô, lạc, đậu tương.

 

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình hạn hán, bão lũ ở các tỉnh DHNTB-TN trong những năm gần đây diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp còn chậm; nhiều địa phương việc chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa thật sự quyết liệt, chưa gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; các doanh nghiệp chưa tổ chức tốt việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm hàng hóa còn chậm, một số loại cây trồng chưa thể hiện ưu thế vượt trội so với sản xuất lúa, chưa có thị trường đầu ra tiêu thụ ổn định. Nguyên nhân của những tồn tại trên là do công tác quy hoạch chuyển đổi cây trồng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thị trường, yêu cầu thực tiễn đề ra. Vốn đầu tư nghiên cứu và phát triển hệ thống giống cây trồng còn có nhiều hạn chế, công nghệ chế biến nông sản còn chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi. Mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản còn gặp nhiều khó khăn…

 

Hội nghị cũng đã nghe các Báo cáo về kết quả nghiên cứu và một số tiến bộ kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa vùng Duyên hải Nam Trung bộ (Viện KHKT NN DH Nam Trung bộ) và các tỉnh Tây Nguyên (Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên), kinh nghiệm công tác chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn phù hợp trên đất sản xuất lúa của tỉnh Bình Định và một số tỉnh trong khu vực.

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đã yêu cầu lãnh đạo Cục Trồng trọt phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp các tỉnh DHNTB và TN tập trung rà soát lại quy hoạch và bố trí vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nhất là những diện tích lúa bấp bênh, kém hiệu quả cần chuyển sang các loại cây trồng cạn như: bắp lai, đậu phụng, rau màu các loại để tăng hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, các địa phương, doanh nghiệp cần tạo mối liên kết “4 nhà” chặt chẽ, hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân ổn định, bền vững. Các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu cần nghiên cứu, đề xuất, chuyển giao giống cây trồng cạn đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng nhu cầu sản xuất tại các tỉnh DHNTB-TN.

 

Phan Thanh Sơn - TTKNKN Bình Định


Visitors:
37541915

 

Detail

 

 

 

 

 

 

© Copyright NATIONAL CENTER FOR EXTENSION
License No. 194/GP-BC the Ministry of Culture - Information on 10-7-2006
Address: No. 16 Thuy Khue Street, Tay Ho district, Hanoi  Email: tthlknqg@gmail.com

Website best viewed in resolution: 1024x786 pixels

Developed by: NEVICO