Liên hệ TT KNQG

Lào Cai: Kiểm tra công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2017

Cập nhật: 30/11/2017 09:40

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-SNN ngày 10/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai về việc kiểm tra công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017, từ ngày 13-17/11/2017, đoàn kiểm tra của Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại một số đơn vị:

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Lào Cai, Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Lào Cai; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai. Đoàn cũng phỏng trực tiếp các học viên được đào tạo tại xã Lùng Sui - huyện Si Ma Cai; xã Pha Long, xã Bản Xen - huyện Mường Khương; thị trấn Phong Hải, xã Xuân Quang- huyện Bảo Thắng.

Năm 2017, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn được UBND tỉnh giao kế hoạch cho Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức thực hiện. Với tổng số 33 lớp/1155 học viên chia làm 04 nhóm nghề: Nhóm nghề trồng trọt (16 lớp/560 học viên); Nhóm nghề chăn nuôi (14 lớp/490 học viên); Nhóm nghề thủy sản (02 lớp/70 học viên); Nhóm nghề lâm nghiệp (01 lớp/35 học viên).

Đến thời điểm kiểm tra, Văn phòng đã tổ chức 33/33 lớp. Đơn vị thực hiện đào tạo là: Trung tâm GDNN và GDTX các huyện Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai, Sa Pa, TP Lào Cai; Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Lào Cai; Cao đẳng nghề tỉnh Lào Cai; Trung tâm KTTH hướng nghiệp DN và GDTX tỉnh. Hiện đã bế giảng 22 lớp/770 học viên. Trong đó: Nghề trồng trọt 09 lớp/315 học viên; nghề chăn nuôi 12 lớp/420 học viên; Nghề thủy sản 01 lớp/35 học viên. Các lớp còn lại đang tổ chức học và dự kiến trước 30/11/2017 đạt 100% kế hoạch.

Qua công tác kiểm tra cho thấy công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đã được Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và các đơn vị ký hợp đồng đào tạo triển khai thực hiện đảm bảo quy trình, nội dung quy định. Các lớp đa dạng ngành nghề đào tạo như kỹ thuật chăn nuôi đại gia súc; sử dụng thuộc thú y trong chăn nuôi, kỹ thuật trồng cây có múi; kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; trồng rau công nghệ cao, kỹ thuật trồng lúa năng suất cao…. Về cơ bản công tác đào tạo nghề đã bám sát nhu cầu đào tạo, các học viên sau đào tạo đã vận dụng có hiệu quả các kiến thức đã học vào phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất tinh thần hộ nông dân từng bước được cải thiện.

Các học viên lớp nghề kỹ thuật NTTS đang thực hành chuyển cá giống tại thôn Khởi Khe – TT Phong Hải

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác đào tạo nghề còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Đó là: Công tác phối hợp tuyên truyền, khảo sát và thăm dò nhu cầu đào tạo của một số Trung tâm đào tạo với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã, thị trấn chưa thực hiện thường xuyên triệt để; Công tác tổ chức lớp và duy trì sĩ số học viên còn chưa đầy đủ, vẫn còn tình trạng một số học viên còn bỏ học giữa kỳ; Công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương nơi tổ chức chưa thực hiện thường xuyên kịp thời; Một số lớp đào tạo mặc dù đã bám sát nhu cầu đào tạo tuy nhiên vẫn chưa gắn liền với thực tiễn sản xuất tại địa phương, đặc biệt tại các vùng sản xuất gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Công tác thông tin, thống kê việc làm, thu nhập của học viên sau đào tạo chưa thực hiện. Bên cạnh đó các giảng viên tham gia giảng dạy các lớp đào tạo nghề phần lớn được hợp đồng từ bên ngoài do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và hiệu quả công tác đào tạo.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018 và các năm tiếp theo đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị các đơn vị đào tạo tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã trong công tác xây dựng kế hoạch, khảo sát, thăm dò nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp tại các xã, trong đó tập trung đào tạo nghề nông nghiệp tại các vùng sản xuất tập trung gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại các Doanh nghiệp, HTX, THT trên địa bàn; Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các học viên tham gia đầy đủ trong quá trình học, hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ học của các học viên; Cơ cấu, tổ chức lại giảng viên giảng dạy tại các lớp đào tạo, trong đó ít nhất 50% giảng viên là giáo viên cơ hữu của Trung tâm đào tạo; đồng thời tăng cường công tác thông tin, thống kê, việc làm, thu nhập của học viên sau đào tạo góp phần nâng cao hiệu quả sau đào tạo./.

Minh Nguyệt

Chi cục PTNT Lào Cai

 
   
Scroll