Liên hệ TT KNQG

Xây dựng kế hoạch trung hạn và hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật: 14/10/2016 16:04
Xây dựng kế hoạch trung hạn và hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn Ban chủ trì Hội thảo

Ngày 11 tháng 10 năm 2016 tại Quảng Ninh, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức Hội thảo về xây dựng kế hoạch trung hạn và hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Chủ trì Hội thảo gồm: bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phó Cục Trưởng cục Kinh tế hợp tác và PTNT, bà Hạ Thúy Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ông Nguyễn Thành Vân - thành viên Ban chỉ đào tào tạo nghề cho LĐNT, Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đến ngày 30/8/2016 có 58/63 tỉnh có số liệu đã hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp được 76.477 lao động nông thôn, đạt 55,13% kế hoạch đề ra (138.707 lao động). Trong đó, số lao động đã học xong là 17.685 người, số người có việc làm 16.828 người. Kế hoạch giai đoạn 2017-2020 phấn đấu đào tạo nghề cho gần 900 nghìn lao động nông thôn, đáp ứng nhu cầu lao động cho các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau khi đào tạo nghề đạt trên 90%. Phân theo nhóm thì nghề trồng trọt 407.460 người, nghề chăn nuôi 305.884 người, nghề thủy sản 108.409 người, nhóm nghề khác 73.915 người. Đối tượng người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, người có công, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ thu hồi đất, người khuyết tật chiếm 52.78%, đối tượng khác chiếm 47,22%. Xây dựng 2885 mô hình đào tạo nghề có hiệu quả ở các tỉnh theo từng nhóm nghề để tổ chức triển khai và nhân rộng mô hình. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao năng lực, biên soạn chương trình, giáo trình và kiểm tra đánh giá.

Thực hiện nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc Hội, từ năm 2016 chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, nguồn kinh phí cấp cho hoạt động này được bố trí từ nguồn chương trình nông thôn mới. Năm 2016, kinh phí giao cho các địa phương triển khai thực hiện, tuy nhiên địa phương đang lúng túng trong việc phân bổ ngân sách, kinh phí bố trí cho đào tạo nghề cũng chưa được rõ ràng, dẫn đến công tác triển khai chưa đảm bảo tiến độ. Ngân sách bố trí cho hoạt động đào tạo nghề ở Trung ương chưa được cấp để thực hiện.

Trước những đòi hỏi thực tiễn, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần phải có tài liệu hướng dẫn thực hiện chặt chẽ từ khâu xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá. Sổ tay hướng dẫn công tác đào tạo nghề cần được xây dựng mang tính chất hệ thống, cụ thể giúp các địa phương, các cơ sở đào tạo nghề nắm vững chính sách và quy trình thực hiện đào tạo nghề, từ đó mới nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Các đại biểu tham dự hội thảo tập trung đóng góp ý kiến về những khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phương hướng xây dựng kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2017-2020, sửa đổi và hoàn thiện công tác hướng dẫn triển khai.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, TS Hạ Thúy Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh: Quyết định số 1956/QĐ-TTg đã được điều chỉnh bổ sung tại quyết định Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015, trong đó: nới rộng độ tuổi lao động tham gia học nghề, điều chỉnh một số nội dung chính sách đối với cơ sở tham gia đào tạo nghề cho LĐNT, phát triển chương trình, giáo trình; công tác tổ chức đào đào tạo nghề cho LĐNT cho phù hợp với thực tế, quy định cụ thể  trách nhiệm của các bộ và gắn trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi đơn vị… Để thực hiện cụ thể hóa nội dung Quyết định số 971/QĐ-TTg vào thực tiễn, Chương trình đào tạo cần rà soát bổ sung những kiến thức mới về các tiêu chuẩn kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản về VietGAP, GlobalGap, các thông tin về thị trường đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. Ngân hàng chính sách xã hội có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề và ưu đãi nông dân mở rộng và liên kết sản xuất sau học nghề. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; Điều chỉnh thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH cho phù hợp với thực tế hiện nay; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao năng lực quản lý đào tạo nghề; Sổ tay cần ngắn gọn hơn nên tập trung về Hướng dẫn triển khai ĐTN…

Bên cạnh đó, TS. Hạ Thúy Hạnh đã phân tích, đánh giá và khẳng định vai trò quan trọng của Hệ thống Khuyến nông Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho LĐNT. Đến năm 2016, đã có 34/63 trung tâm khuyến nông tỉnh/TP được Sở LĐTBXH cấp chứng chỉ cơ sở đào tạo nghề. Hệ thống khuyến nông với gần 40.000 người, phần đa là cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, hoạt động trên tất cả các vùng nông thôn, lực lượng gần gũi, hiểu và nắm bắt được nhu cầu của người dân và đang tham gia tích cực trong công tác đào tạo nghề. Mạng lưới các mô hình khuyến nông rộng khắp là nơi thực hành cho người học. Kết hợp với kết quả thực hiện thí điểm đào tạo nghề từ năm 2010-2014,  hệ thống khuyến nông đã xây dựng được những mô hình đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người học, tập trung vào nhóm ngành hàng cà phê, cao su, tôm, lợn, lúa gạo.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phó Cục Trưởng cục Kinh tế hợp tác và PTNT tiếp thu ý kiến tham luận của các đại biểu, trong đó khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch đào tạo nghề trung hạn theo hướng tích hợp, liên kết chương trình đào tạo nghề với chương trình nông thôn mới và ngân hàng chính sách xã hội; Xây dựng chương trình đào tạo nghề gắn với chu trình phát triển cây trồng vật nuôi, thực hiện dạy nghề theo công đoạn và gắn với liên kết trong sản xuất; Khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; Xây dựng sổ tay hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Lê Huy Nghĩa

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll