Liên hệ TT KNQG

Bộ NN&PTNT: Công văn số 1105/BNN-TCCB về chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Cập nhật: 20/04/2012 09:46

Thực hiện Công văn số 964/LĐTBXH-KHTC, ngày 04/4/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn, ngày 18/04/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Theo đó, Bộ yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, chủ động thực hiện một số nội dung liên quan.

 
   
Scroll