Đang Online:
2.641

Đã truy cập:
62.133.603
Liên hệ TT KNQG

Bắc Giang: Hỗ trợ thực hiện Đề án sản xuất và tiêu thụ nấm ứng dụng công nghệ cao

Cập nhật: 16/04/2018 12:35

Hai tỷ đồng là kinh phí Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang vừa phân bổ để thực hiện “Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ nấm gắn với ứng dụng công nghệ cao (CNC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020” trong năm 2018.

Theo đó, tỉnh xây dựng 03 mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu, dự kiến thực hiện tại huyện Lạng Giang, bao gồm 02 mô hình HTX với kinh phí hỗ trợ 1,05 tỷ đồng và 01 mô hình sản xuất nấm ứng dụng CNC là 0,8 tỷ đồng. Nội dung hỗ trợ gồm việc thành lập HTX, xây dựng nhà xưởng, kho lạnh, phòng cấy giống, máy móc thiết bị khu sản xuất và chế biến tập trung, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm… Hỗ trợ 60 triệu đồng cho bao bì đóng gói sản phẩm và các tổ chức, cá nhân tiêu thụ nấm ổn định từ 2 năm trở lên. Hỗ trợ 20 triệu đồng công tác thông tin tuyên truyền và 60 triệu đồng hỗ trợ cho công tác quản lý Đề án.

Hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ nấm gắn với ứng dụng công nghệ cao

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Giang là cơ quan chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn của Sở và các đơn vị liên quan chủ động tổ chức thực hiện Đề án; tham mưu tháo gỡ khó khăn và báo cáo tiến độ về Sở.

Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức tuyên truyền về quy trình kỹ thuật sản xuất nấm, mô hình tiêu biểu, thông tin giá cả, tiêu thụ sản phẩm.

Các đơn vị liên quan như phòng Kế hoạch – Tài chính Sở, Quản lý xây dựng công trình, UBND huyện và phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Lạng Giang, Sở Tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ chuyên môn thực hiện.

Thanh Phúc

Trung tâm KN Bắc Giang

 
   
Scroll