Liên hệ TT KNQG

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp để thực hiên tái cơ cấu ngành hàng vịt

Cập nhật: 12/11/2019 15:52

Chăn nuôi vịt là một trong năm ngành hàng thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, tái cơ cấu ngành chăn nuôi vịt chưa hiệu quả.

Nguyên nhân được đưa ra là quy mô chăn nuôi còn nhỏ lẻ, số lượng hộ nuôi liên kết thành các tổ hợp tác, hợp tác xã chưa nhiều. Cùng với đó, khả năng quản lý sản xuất, tìm kiếm thị trường của tổ hợp tác, hợp tác xã còn hạn chế. Trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở sản xuất giống chất lượng cao, hầu hết người dân sử dụng con giống thương phẩm tại địa phương với chất lượng chưa đạt yêu cầu.

Ngoài ra, tại Đồng Tháp, các hộ chăn nuôi vịt chạy đồng còn hạn chế diện tích đất để chuyển từ phương thức nuôi thả đồng sang nuôi rọ. Họ cũng thiếu vốn nên không xây dựng chuồng trại đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y, dẫn đến hạn chế áp dụng các phương pháp nuôi nuôi an toàn sinh học, thực hiện tiêu chuẩn VietGAP.

Từ đó, các hộ nuôi vịt không thể đáp ứng được các điều kiện của mô hình sản xuất có liên kết, cũng như tham gia vào các chuỗi truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi. Bên cạnh đó, sản lượng và chất lượng sản phẩm chưa ổn định dẫn đến khả năng liên kết với thị trường tiêu thụ không bền vững.

Trước tình hình trên, tái cơ cấu ngành hàng vịt hiệu quả hơn, Ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã khuyến cáo người chăn nuôi tăng dần chăn nuôi quy mô trang trại, giảm chăn nuôi nhỏ lẻ. Cùng với đó, củng cố hoàn thiện các tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi vịt hiện có; Tập huấn, hỗ trợ Ban điều hành tổ hợp tác, Ban Giám đốc hợp tác xã nâng cao khả năng quản lý tổ chức sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ; Thành lập mới các tổ hợp tác, hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi, chăn nuôi khi đủ điều kiện. Đồng thời, thành lập chuỗi giá trị ngành hàng vịt theo hình thức liên kết thông qua hợp đồng pháp lý cung ứng đầu tư vật tư, hỗ trợ kỹ thuật có kết hợp tiêu thụ.

Ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến khích nông dân tăng cường thực hiện chăn nuôi theo quy trình sản xuất tốt (VietGAP) nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng nhãn hiệu “Trứng vịt Đồng Tháp” với các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn về vi sinh vật, tồn dư kháng sinh...; Hỗ trợ xây dựng sản xuất con giống để cung ứng con giống cho các tổ hợp tác, hợp tác xã và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng kêu gọi, hỗ trợ thành lập cơ sở sơ chế, chế biến các sản phẩm từ trứng, thịt vịt để góp phần tiêu thụ, tăng giá trị sản phẩm chăn nuôi vịt.

Dự kiến, giá trị sản xuất ngành hàng vịt năm 2019 đạt 637 tỷ đồng, giảm 16 tỷ đồng so với năm 2018. Ước tổng đàn vịt ở tỉnh Đồng Tháp hơn 7 triệu con và sản lượng trứng hơn 293 triệu trứng/năm. Người chăn nuôi đang thấp thỏm lo âu vì gái trứng xuống thấp, nhất là các vùng nuôi vịt lấy trứng ở huyện Tháp Mười và Tam Nông đây là vùng nuôi vịt hướng trứng.

TTXVN

 
   
Scroll