Đang Online:
1.443

Đã truy cập:
44.390.514
Liên hệ TT KNQG

Hà Giang: Tổng kết đánh giá hiệu quả của các mô hình IPM trên cây cam và chè

Cập nhật: 01/12/2017 10:30

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020 đã xác định: “Phát triển cam, chè, cây dược liệu, trâu, bò và đàn ong theo hướng hàng hóa” là mục tiêu trọng tâm của Đề án.

Nhằm nâng cao hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, trong vụ mùa 2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Giang đã triển khai 05 mô hình về chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây chè (gọi tắt là IPM) tại 5 huyện trồng chè trọng điểm của tỉnh là: xã Quang Minh - huyện Bắc Quang, xã Tân Bắc - huyện Quang Bình, xã Ngọc Minh - huyện Vị Xuyên, xã Chế Là - huyện Xín Mần và xã Nậm Ty - huyện Hoàng Su Phì.

Bên cạnh đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Giang đã triển khai 04 mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây cam tại 3 huyện trồng cam của tỉnh là: xã Quảng Ngần - huyện Vị Xuyên, xã Tiên Kiều - huyện Bắc Quang và xã Hương Sơn, xã Vĩ Thương của huyện Quang Bình.

Mỗi mô hình IPM gồm có 35 học viên là các cán bộ nông nghiệp xã, các trưởng thôn bản và các hộ nông dân trực tiếp trồng chè và trồng cam của các xã triển khai mô hình.

Các học viên của mô hình IPM tham gia điều tra sâu bệnh và hệ sinh thái vườn cam

Mục tiêu của Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây cam và trên cây chè nhằm tạo cho vườn cam và nương chè sinh trưởng khỏe bằng các biện pháp kỹ thuật như bón phân, tưới nước, trừ cỏ dại…. Qua đó giúp tăng năng suất cây trồng; giữ cân bằng và bền vững hệ sinh thái vườn cây để bảo vệ các loài thiên địch có ích trên vườn cam và nương chè nhằm khống chế và tiêu diệt các loài sâu hại mà không cần (hoặc rất ít) phải dùng đến các loại thuốc trừ sâu nhưng vẫn đảm bảo năng suất cây trồng. Ngoài ra, Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) hướng đến mục tiêu đào tạo những người nông dân trở thành các chuyên gia trên đồng ruộng bằng phương pháp chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật theo hình thức “cầm tay, chỉ việc”, từ đó người nông dân có thể tự xử lý những vấn đề phát sinh về sinh trưởng, sâu bệnh trên vườn cam và nương chè của gia đình mình.

Sau khi kết thức các mô hình đều có tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng.

Thực tế cho thấy, các mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây cam, chè đã góp phần giúp người nông dân giảm chi phí đầu tư về các loại thuốc trừ sâu nhưng vẫn giữ vững và nâng cao năng suất của cây cam, chè. Đặc biệt, do giảm và hướng đến không cần phải sử dụng đến thuốc trừ sâu nên là tiền đề để tạo ra sản phẩm cam, chè an toàn đối với người tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu. Đây cũng là cơ sở nhằm nâng cao vị thế cũng như khẳng định thương hiệu sản phẩm cam, chè của Hà Giang trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân và tạo nền tảng hình thành nên các vùng sản xuất cam, chè theo hướng hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Phạm Văn Phú

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang

 
   
Scroll