Đang Online:
2.340

Đã truy cập:
112.500.466
Liên hệ TT KNQG

Hải Dương: Ban hành Đề án "Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025"

Cập nhật: 18/03/2020 10:13

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ký Quyết định số 641/QĐ-UBND ban hành Đề án "Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025", phấn đấu đến năm 2025 diện tích cấy lúa bằng máy toàn tỉnh đạt 22.280 ha/năm, chiếm 20,25% diện tích gieo cấy.

Để thúc đẩy phát triển diện tích cấy lúa bằng máy, đạt được mục tiêu Đề án đề ra, tỉnh có chính sách hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất mạ khay cấy máy nằm trên địa bàn tỉnh có quy mô sản xuất từ 10.000 khay mạ/vụ để cấy từ 40 ha lúa/vụ trở lên 1 lần 50 triệu đồng/cơ sở cho chi phí thuê mặt bằng để sản xuất, 10.000 đồng/khay mạ (không quá 20.000 khay/cơ sở cho cơ sở mở mới, 10.000 khay cho cơ sở mở rộng quy mô sản xuất và không quá 02 lần/cơ sở), 1.000 đồng/kg giá thể (không quá 80 tấn giá thể/cơ sở).

Hỗ trợ mô hình trình diễn cấy máy bằng mạ khay tại các địa phương chưa có mô hình cấy máy với mức hỗ trợ 3.750.000 đồng/ha/vụ (không quá 02 vụ).

Hỗ trợ mở rộng mô hình cấy máy vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn với mức hỗ trợ 2.250.000 đồng/ha/vụ (không quá 02 vụ).

Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 199.954,6 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ của tỉnh là 38.499,6 triệu đồng, kinh phí của người dân và các doanh nghiệp là 161.455 triệu đồng.

Phấn đấu đến năm 2025, diện tích cấy lúa bằng máy toàn tỉnh đạt 22.280 ha/năm

Trần Cảnh

Khuyến nông Hải Dương

 
   
Scroll