Đang Online:
283

Đã truy cập:
41.781.529
Liên hệ TT KNQG

Quảng Nam: Mô hình sản xuất hạt giống lúa lai hai dòng TH3-5 đạt năng suất 45 tạ/ha

Cập nhật: 12/07/2017 11:38

Với mục tiêu xây dựng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để sản xuất và cung ứng hạt giống lúa lai F1 nhằm chủ động và kiểm soát được chất lượng hạt giống, giảm giá giống, tăng thu nhập cho nông dân, vụ đông xuân 2016 - 2017, trong khuôn khổ dự án “Phát triển sản xuất hạt giống lúa lai F1”, Công ty TNHH Mahyco Việt Nam triển khai xây dựng mô hình sản xuất hạt giống lúa lai hai dòng TH3-5 với quy mô 60 ha tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Tham gia mô hình gồm 180 hộ nông dân tại khu 1, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc với diện tích 35 ha và 120 hộ nông dân tại thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc với diện tích 25 ha. Các hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa lai F1. Trong quá trình thực hiện mô hình, cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát đồng ruộng, hướng dẫn, chỉ đạo các hộ thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa lai F1 từ khi ngâm ủ hạt giống, làm đất, gieo cấy, bón phân, kiểm soát sâu bệnh, phun hóa chất, làm cỏ, khử lẫn, gạt phấn, cắt hàng bố và thu hoạch hạt giống.

Theo đánh giá, thời tiết vụ đông xuân 2016 – 2017 khá thuận lợi cho sản xuất hạt giống lúa lai F1 nên lúa sinh trưởng phát triển tốt, độ đồng đều cao, ít sâu bệnh. Đặc biệt, giai đoạn phân hóa đòng bước 5, 6 trời tạnh nắng nhiệt độ từ 25 – 350C nên không xảy ra hiện tượng tự thụ đối với lúa lai hai dòng; thời kỳ trỗ bông, nở hoa gặp điều kiện thời tiết thuận lợi nên lúa kết hạt rất tốt. Kết quả, năng suất hạt giống lúa lai TH3-5 trung bình đạt trên 42,6 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, tại thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang năng suất hạt giống lúa lai TH3-5 đạt 45 tạ/ha.

Mô hình sản xuất hạt giống lúa lai hai dòng TH3-5 tại xã Đại Quang (Đại Lộc, Quảng Nam)

Ông Phạm Hữu Toản - Công ty TNHH Mahyco cho biết: “Sau 5 năm liên tục liên kết sản xuất hạt giống lúa lai cả hai dòng và ba dòng tại Quảng Nam, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau: Trong sản xuất hạt giống lúa lai F1 yếu tố thời vụ đóng vai trò quan trọng nhất ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng hạt giống, không vì giải quyết cách li mà đẩy thời vụ sớm hoặc muộn hơn so với khung thời vụ tốt nhất của địa phương. Khử lẫn tập trung, triệt để, kịp thời quyết định chất lượng hạt giống”.

Mô hình sản xuất hạt giống lúa lai TH3-5 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam không những đạt năng suất cao mà còn đạt chất lượng tốt. Tất cả các lô hạt giống đều phù hợp Qui chuẩn QCVN01-51:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống lúa lai 2 dòng. Toàn bộ hạt giống lúa lai TH3-5 do nông dân tham gia mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn đều được Công ty TNHH Mahyco Việt Nam cam kết bao tiêu sản phẩm với giá thu mua thóc giống được quy đổi thành 4 kg thóc thương phẩm phổ biến nhất ở địa phương.

Tại thời điểm thu hoạch, giá lúa thương phẩm tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam là 5.900 đồng/kg, công ty thu mua hạt giống lúa lai F1 với giá 23.600 đồng/kg. Với năng suất trung bình đạt trên 42,6 tạ/ha, sau khi trừ toàn bộ chi phí và công lao động khoảng 58 triệu đồng/ha, nông dân tham gia mô hình sản xuất hạt giống lúa lai hai dòng TH3-5 thu lãi khoảng 40 triệu đồng/ha chưa kể phần hỗ trợ của nhà nước đối với mô hình khuyến nông (trên 12 triệu đồng/ha).

Mô hình thực hiện thành công đã góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ tham gia dự án, đồng thời tạo ra sức lan tỏa lớn, là cơ sở thuận lợi để mở rộng diện tích sản xuất hạt giống lúa lai F1 trong các vụ sau.

Ánh Nguyệt

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll