Liên hệ TT KNQG

52 xã của tỉnh Lào Cai hoàn thành nông thôn mới

Cập nhật: 27/02/2020 16:20

Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp, thu hút sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân tỉnh Lào Cai.

Hết năm 2019, toàn tỉnh Lào Cai có 52/143 xã hoàn thành nông thôn mới, chiếm 36,3% tổng số xã; hoàn thành vượt mục tiêu Đề án và mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh trước 01 năm, vượt 8,3% so với mục tiêu Chính phủ giao đến năm 2020.

Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 14,1 tiêu chí/xã. Đời sống của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 26 triệu đồng/người/năm. Xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo vùng nông thôn có những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thay đổi nhanh diện mạo khu vực nông thôn theo hướng bền vững.

Đường giao thông nông thôn mới nối từ bản Vắc đến bản Mí, xã Xuân Hòa

                                                                                                     Lưu Hòa

Trung tâm Khuyến nông Lào Cai

 
   
Scroll