Liên hệ TT KNQG

Điểm sáng Lương Ninh

Cập nhật: 05/08/2019 12:57

Sau gần 08 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của Lương Ninh đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân có nhiều chuyển biến. Phát huy những kết quả đã đạt được, hiện nay, Lương Ninh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm phấn đấu đến tháng 11/2019 đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.

Khi lòng dân đồng thuận

Xã Lương Ninh có 1.232 hộ dân, với 4.636 nhân khẩu sinh sống ở 3 thôn Lương Yến, Văn La và Phú Cát. Năm 2014, Lương Ninh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, trở thành một trong những địa phương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Xác định việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong năm 2019, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã cùng các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã Lương Ninh, cấp ủy, ban cán sự các thôn đã tập trung tuyên truyền, vận động, làm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong cả hệ thống chính trị.

Trong thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn 2016 – 2019, người dân xã Lương Ninh đã đóng góp được trên 6 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị, có 127 hộ gia đình ở Lương Ninh đã tự nguyện hiến 2.633 m2 đất (trị giá khoảng 900 triệu đồng); có 08 hộ hiến tài sản (trị giá 56 triệu đồng)…, phục vụ việc xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn.

Những kết quả đáng ghi nhận

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay, Lương Ninh đã huy động được 208,4 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ Chương trình xây dựng nông thôn mới 10,7 tỷ đồng; ngân sách huyện hỗ trợ 7,2 tỷ đồng; ngân sách xã 18,1 tỷ đồng; các chương trình, dự án lồng ghép 9,4 tỷ đồng; xã hội hóa từ con em, nhân dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi và chủ động chỉnh trang hoặc xây mới nhà ở 163 tỷ đồng.

Từ các nguồn kinh phí, Lương Ninh đã bê tông hóa 21,5 km đường giao thông, 4,7 km kênh mương thủy lợi; đầu tư xây mới 16 phòng học, khu nhà hiệu bộ; xây dựng 02 điểm trao đổi hàng hóa, 01 bến mua bán vật liệu xây dựng. Người dân Lương Ninh đã chủ động chỉnh trang, xây mới 473 ngôi nhà kiên cố… Xây dựng, hoàn thành 03 nhà văn hóa thôn, 11 nhà văn hóa xóm, dựng mới 03 cổng chào thôn và 54 cổng chào dẫn vào các xóm; xây dựng hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường có chiều dài 15.300 m,... đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

Xã Lương Ninh là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Quảng Ninh, cùng với 14 xã trong toàn tỉnh cán đích nông thôn mới tốp đầu tiên vào cuối năm 2014.

Xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi diện mạo Lương Ninh

Qua rà soát thực trạng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho thấy hiện tại Lương Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có khả năng hoàn thành 15/15 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2019.

Về tiêu chí quy hoạch, hiện nay, Lương Ninh có 03 cụm dân cư có quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, có quy chế quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt giai đoạn 2011 – 2020. Về tiêu chí đường giao thông, hiện nay ở Lương Ninh, tỷ lệ đường trục các thôn, xóm được bê tông hóa đạt trên 90%, đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt trên 95%; có 82% đường trục và thôn và đường làng, ngõ xóm có nhà ở liền kề có hệ thống đèn chiếu sáng. Tiêu chí thủy lợi của xã Lương Ninh cũng đã đạt trên 95%, vượt tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với các tiêu chí về sản xuất, giảm hộ nghèo và tăng thu nhập; các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, quốc phòng – an ninh, hành chính công,… Lương Ninh đã đạt được nhiểu kết quả đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân theo đầu người của xã đến cuối năm 2018 đã đạt khoảng 39 triệu đồng/người/năm,...

Để sớm đạt được mục tiêu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đạt 03 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2019, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lương Ninh đã đề ra 05 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực. Theo đó cả hệ thống chính trị trên địa bàn xã sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã đã đề ra gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, vận động nhân dân vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách vào khai thác tiềm năng, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện,… để sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hà Trương

 
   
Scroll