Liên hệ TT KNQG

Đồng Tháp: Xét công nhận thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật: 02/05/2019 18:00

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đã đoàn kết thống nhất, lựa chọn nội dung đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đến nay có 09 xã được đề nghị xét là xã đạt nông thôn mới gồm: Tịnh Thới, Mỹ Tân, Mỹ Ngãi (thành phố Cao Lãnh), Mỹ Hội, Phong Mỹ, Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh), Tân Kiều (Tháp Mười), Long Hưng B (Lấp Vò), Bình Thạnh (thị xã Hồng Ngự).

Các xã này đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đúng quy định; 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hoá hoặc bê tông hoá, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Tỷ lệ sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động tại các xã đều đạt từ 80 đến 100%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn đạt gần 100%. Các xã có tỷ lệ trường đạt chuẩn từ 75 đến 100%.

Đường bê tông xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

Mức thu nhập bình quân đều đạt từ 41,1 triệu đồng đến 42,3 triệu đồng/người/năm. Tất cả các xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương đạt từ 93,1 đến 99,8% v.v..

Với kết quả này, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận 09 xã nói trên đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các xã, đẩy mạnh thực hiện các công trình chưa xây dựng và đang thi công, đảm bảo các chỉ tiêu tối thiểu theo quy định và phấn đấu đạt 100% các tiêu chí.

Ông Nguyễn Thanh Hùng chỉ đạo đơn vị liên quan duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn để đảm bảo an toàn giao thông; có kế hoạch cải tạo lưới điện dùng chung đạt chuẩn theo quy định; tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao cho người dân; tiếp tục phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tổ chức lại sản xuất trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và quy hoạch xây dựng nông thôn mới; duy trì phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc v.v..

Các Chương trình, Dự án, Đề án mà tỉnh đang triển khai đã phát huy tính gắn kết như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhiều mô hình mới được triển khai thực hiện: Mô hình Cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới theo phương châm “3 tự - 1 nhờ”, Hội quán nông dân, mô hình thực hiện cơ chế Nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động trong xây dựng các công trình nông thôn gắn với nhu cầu sản xuất, dân sinh... Các mô hình này góp phần thay đổi tư duy, chuyển biến nhận thức, ý thức của đông đảo người dân về phát triển kinh tế, tập quán sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư và tính chủ thể của từng người dân trong xây dựng nông thôn mới.    

Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả. Đổi mới nhận thức và phương thức tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trên tinh thần tự lực, chăm chỉ và hợp tác, phấn đấu có thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước xây dựng các xã nông thôn mới đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia các xã nông thôn mới.

Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định công nhận thêm 09 xã trên đạt chuẩn nông thôn mới sẽ nâng tổng số xã nông thôn mới của tỉnh là 55 xã.

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trung tâm Khuyến nông Đồng Tháp

 
   
Scroll