Liên hệ TT KNQG

Hà Giang: Dấu ấn sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới tại Bắc Mê

Cập nhật: 29/08/2019 18:06

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), từ 2010 – 2019, trên địa bàn huyện Bắc Mê đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Các tin liên quan:

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Mê, sau 10 năm triển khai XDNTM, toàn huyện đã mở được 581 lớp tập huấn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho người nông dân. Tổ chức đóng góp được 3.449 triệu đồng, 660 đợt ra quân XDNTM, nhân dân đã đóng góp trên 36.600 ngày công lao động tham gia làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình, hiến được 89.789 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện phong trào mỗi tuần một việc, vận động được 8.800 lượt người tham gia XDNTM. Nguồn kinh phí đầu tư XDNTM, giai đoạn 2010 – 2015 đạt trên 152.400 triệu đồng, giai đoạn 2016 – 2019 đạt trên 174.786 triệu đồng.

Nếu như vào đầu năm 2010, toàn huyện Bắc Mê mới đạt được tổng 108 tiêu chí (bình quân mỗi xã đạt  8,3 tiêu chí) thì đến thời điểm tháng 6/2019, toàn huyện Bắc Mê đã đạt được tổng 148 tiêu chí (bình quân mỗi xã đạt 11,38 tiêu chí) và không có xã nào đạt dưới 7 tiêu chí. Đến nay đã có 3/13 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới là các xã: Minh Ngọc, Yên Phong và Yên Định. Tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16,7 triệu đồng/người/năm năm 2010 lên 24,0 triệu đồng/người/năm năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 3,4%. Bình quân  lương thực đầu người đạt 566,6 kg.

Cũng trong 10 năm triển khai XDNTM, toàn huyện Bắc Mê đã tư xây dựng được 150 công trình giao thông nông thôn; trong đó có 139 công trình đường giao thông nông thôn, mở mới được 30,8 km, nâng cấp mở rộng đường được 120 km; láng bó được 1.809 nền nhà; làm được 815 nhà tắm và 731 bể nước sinh hoạt các loại; hoàn thành công nhận 423 “nhà sạch vườn dẹp”; làm mới được 2 chợ trung tâm xã. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 80%, tăng 34% so với năm 2010; 84,5% dân cư được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,3%; 60% số hộ gia đình được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Nông dân Bắc Mê tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Đồng chí Bùi Văn Tuân, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình XDNTM huyện Bắc Mê cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình XDNTM thời gian qua, trong những năm tiếp theo huyện Bắc Mê sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn toàn huyện tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM trong phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn. Thời gian tới huyện Bắc Mê sẽ đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và phát huy tính dân chủ, sáng tạo của người dân trong quá trình XDNTM. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí của 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn trong XDNTM. Ban Chỉ đạo các xã sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 – 2015. Đặc biệt, huyện sẽ triển khai hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2021 – 2015. Tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và kỹ năng thực hiện chương trình của Ban chỉ đạo XDNTM các xã. Đẩy mạnh thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở cơ sở; tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với toàn thể người dân trong quá trình triển khai XDNTM.

Phạm Văn Phú

Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Giang

 
   
Scroll