Liên hệ TT KNQG

Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Cập nhật: 17/10/2019 18:27

Tỉnh Lai Châu vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Hà Văn Um - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị.

Các tin liên quan:

Tỉnh Lai Châu bắt đầu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) từ năm 2011 trên phạm vi 93 xã (nay là 96 xã) thuộc 8 huyện, thành phố. Khi mới triển khai thực hiện, đường giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ cứng hóa đường trục thôn bản là 5,64%; sản xuất nông nghiệp là chủ lực nhưng tổ chức sản xuất lại nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp là chính...

Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 24,98%; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới từng bước được hoàn thiện; đường trục thôn bản được cứng hóa 64% (tăng 58,36%); thủy lợi đã đảm bảo tưới tiêu cho 96% diện tích gieo trồng (tăng 11%), có 91/96 xã đạt tiêu chí thủy lợi (tăng 58 xã); 96/96 xã được sử dụng điện lưới quốc gia, có 58/96 xã đạt tiêu chí điện (tăng 43 xã); 38/96 xã đạt tiêu chí về trường học (tăng 38 xã); 44/96 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa (tăng 44 xã); 96/96 xã đạt tiêu chí chợ (tăng 90 xã); 85/96 xã đạt tiêu chí thông tin truyền thông (tăng 65 xã); toàn tỉnh cơ bản đã xóa nhà tạm, có 46/96 xã đạt tiêu chí về nhà ở (tăng 44 xã).

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp được chú trọng phát triển theo hướng tập trung, hàng hoá, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đến nay đã phát triển một số vùng như: vùng lúa đặc sản gần 3.000 ha, vùng chè trên 7.000 ha, vùng cao su trên 13.000 ha, vùng mắc ca gần 4.000 ha, vùng cây ăn quả trên 4.000 ha, vùng cây quế trên 6.300 ha, vùng cây sơn tra gần 1.970 ha...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình MTQGXDNTM còn những hạn chế như: Vị trí tổ chức bộ máy của văn phòng điều phối nông thôn mới chưa rõ ràng, hiệu quả hoạt động chưa cao. Công tác lãnh, chỉ đạo ở một số nơi, một số thời điểm chưa quyết liệt, thiếu sáng tạo, thiếu chủ động; công tác kiểm tra, tổng kết đánh giá ở một số nơi chưa được thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền có nơi chưa sâu sát, linh hoạt, chưa hiệu quả nên vẫn còn một bộ phận người dân chưa chủ động, tích cực trong triển khai chương trình. Kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương chưa đồng đều...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tỉnh Lai Châu tiếp tục đưa ra những giải pháp thực hiện Chương trình MTQGXDNTM trong giai đoạn 2020-2025 gồm tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn nhất là hệ thống giao thông nông thôn, đường nội đồng, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, văn hoá, xã hội, môi trường; thực hiện chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, ưu tiên đối với lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực phi nông nghiệp có sử dụng nhiều lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả các sở, ban, ngành và các địa phương đã đạt được trong Chương trình MTQGXDNTM. Đồng thời, đồng chí đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để phát huy tổng thể sức mạnh của nhân dân trong thực hiện Chương trình MTQGXDNTM; Quyết liệt duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt; Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về thu nhập, đời sống của nhân dân; Tăng cường phát triển du lịch; Chú trọng phát triển các hợp tác xã; Tiếp tục quan tâm ưu tiên các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đặc biệt là về giao thông, thủy lợi; Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ở khu vực nông thôn, giảm nhanh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ thanh thiếu niên thấp còi; Thực hiện đồng bộ, quyết liệt mục tiêu xây dựng xã, bản kiểu mẫu gắn với mục tiêu phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, mở rộng mô hình du lịch văn hóa cộng đồng; tăng cường công tác bảo đảm an ninh nông thôn vững chắc...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh để duy trì, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020 và giai đoạn tiếp theo các sở, ngành, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2019 là 7 xã, năm 2020 dự kiến thêm từ 3-4 xã và huyện Tân Uyên phấn đấu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2020; chủ động rà soát, đánh giá kết quả phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015-2020, từ đó xác định ngành hàng, sản phẩm chủ lực, dư địa, quy mô phát triển sản xuất cho từng loại sản phẩm nông sản hàng hóa, làm cơ sở định hướng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Các huyện, thành phố cần quan tâm, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng lộ trình về tỷ lệ hoàn thành các tiêu chí còn lại. Nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Nhân dân về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen cho 20 tập thể và cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 125 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020.

Đ/c Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“

Nguyễn Thị Thùy Dương

Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu

 
   
Scroll