Đang Online:
1.714

Đã truy cập:
107.054.116
Liên hệ TT KNQG

Lâm Đồng: Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh

Cập nhật: 10/07/2018 18:06

Huyện Đơn Dương nằm ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng, toàn huyện có 10 đơn vị hành chính, trong đó có 8 xã và 2 thị trấn. Năm 2010, khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện xã đạt cao nhất là 9 tiêu chí, thấp nhất 2 tiêu chí và bình quân đạt 4,7 tiêu chí/xã, giá trị sản xuất đạt 75 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đạt 17,6 triệu đồng/người/năm.

Qua thời gian triển khai thực hiện, trên địa bàn huyện diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được nâng cao, sản xuất phát triển nhanh, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên rõ rệt. Cuối năm 2017, giá trị sản xuất đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đạt 58,02 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 3,01%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 6,34%.

Là một huyện có tỷ trọng nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, huyện xác định phát triển sản xuất là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nông thôn mới, trong đó sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao được xác định là một trong năm chương trình trọng tâm của huyện. Năm 2010 diện tích rau hoa ứng dụng công nghệ cao chiếm 30% trong tổng diện tích đất canh tác rau. Đến nay, diện tích sản xuất rau hoa ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ lệ 85% diện tích đất sản xuất rau hoa, năng suất rau thương phẩm trung bình đạt trên 336 tạ/ha. Sản xuất hữu cơ tại huyện Đơn Dương bước đầu được triển khai, quy mô còn nhỏ lẻ, rải rác ở một số hộ. Các sản phẩm sản xuất ra cơ bản đạt tiêu chuẩn an toàn. Hiện nay, toàn huyện có 67 tổ chức, cá nhân được giấy chứng nhận VietGAP với diện tích trên 300ha.

Mô hình trồng dưa leo baby trên giá thể tại huyện Đơn Dương

Đàn bò sữa phát triển theo quy mô tăng đàn, nâng cao chất lượng đàn, mở rộng địa bàn chăn nuôi và đối tượng chăn nuôi. Hiện toàn huyện có 12.390 con bò sữa với sản lượng sữa bình quân trên 80 tấn/ngày. Trong chăn nuôi bò sữa có trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam với quy mô 70ha và 500 con bò sữa

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tạo cơ sở để nông dân và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới; qua đó đã nâng cao thu nhập, huy động được sức dân, góp phần quan trọng đẩy nhanh quá trình thực hiện các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Có thể nói sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ là phương thức sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường. Trong giai đoạn phát triển mới, hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng là một đòi hỏi khắt khe và cũng đang là một xu thế tiêu dùng mới.

Sau khi được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới, huyện Đơn Dương xây dựng và thực hiện đề án giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới Đơn Dương giai đoạn 2016 - 2020 nhằm xây dựng huyện Đơn Dương thành huyện nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; giàu bản sắc dân tộc; đời sống văn hóa, trình độ dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ, diện mạo của nông thôn khang trang, sạch đẹp; hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Giai đoạn 2018 - 2020, huyện Đơn Dương vinh dự được Chính phủ lựa chọn làm mô hình điểm để xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh. Hiện nay, huyện đang tập trung xây dựng đề án theo nội dung trên, một số chỉ tiêu chính được đặt ra đến năm 2020 là: Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt trên 220 triệu đồng/ha; Thu nhập bình quân đầu người là 75 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,12%; Cơ bản diện tích sản xuất rau hoa ứng dụng công nghệ cao.

Một số nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra, đó là:

Quy hoạch: xây dựng và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh trên cây rau, hoa và chăn nuôi bò sữa.

Tổ chức sản xuất nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ theo hướng hiện đại, bền vững.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao hướng tới nông nghiệp thông minh, hình thành và phát triển các chuỗi giá trị.

Củng cố, phát triển kinh tế hợp tác, phát triển doanh nghiệp, liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, chú trọng việc xây dựng, sử dụng nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý đối với các loại sản phẩm đặc trưng của huyện. Triển khai kế hoạch hành động quảng bá nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ. Phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh như phát triển các cơ sở giống, thiết bị, phát triển công nghệ sinh học…

Phát triển đàn bò sữa theo hướng tăng quy mô đàn, nâng cao chất lượng sữa. Xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi bò sữa điển hình. Tăng cường cơ giới hóa, hiện đại hóa các khâu trong chăn nuôi.

Xây dựng các mô hình nông nghiệp phục vụ du lịch canh nông.

Nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng vùng sản xuất. Nâng cấp hệ thống thủy lợi như: hồ, đập, kênh tưới. Nâng cấp hệ thống điện phục vụ sản xuất. Đầu tư các cơ sở bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch.

Để tổ chức và thực hiện đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu cần được sự tiếp tục quan tâm của các cấp, các ngành. Đồng thời, có cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thông minh, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh.

Lê Thị Bé

Phòng Nông nghiệp&PTNT Đơn Dương, Lâm Đồng

 
   
Scroll