Liên hệ TT KNQG

Lào Cai: Nhìn lại 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật: 06/11/2019 10:12

Lào Cai là tỉnh miền núi biên giới, cửa ngõ biên cương nằm ở phía tây bắc của Tổ quốc. Những năm gần đây với nhiều cơ chế chính sách mở, hạ tầng đô thị, cơ sở giao thông nâng cấp... đã đưa Lào Cai trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển trong khu vực Tây Bắc.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được tổ chức thường xuyên, liên tục hàng năm cùng các phong trào thi đua chuyên đề đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ (2011-2015) tỉnh tập trung vào 5 nội dung trọng tâm là (1) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất; (2) Phát triển giao thông nông thôn; (3) Xây dựng hệ thống trường mầm non; (4) Cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, vệ sinh môi trường nông thôn; (5) đảm bảo an ninh trât tự và an toàn xã hội nông thôn. Giai đoạn 2 (từ năm 2016-2020) tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; (2) Xây dựng đường giao thông; (3) Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc; (4) Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn; (5) Giữ gìn an ninh trật tự nông thôn; (6) Cải thiện, từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, cận nghèo, nguời dân tộc thiểu số.

Phong trào “Xây dựng nông thôn mới” được thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong khu vực nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển, đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần đựơc nâng cao, môi trường được cải thiện, an ninh trật tự khu vực nông thôn được đảm bảo, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn; kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư nâng cấp...

Trong 10 năm qua, kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP của tỉnh) bình quân đạt gần 11%/năm; thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 8.368 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2010 (năm 2010 đạt 2.106 tỷ đồng).

Đến nay 100% số xã có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm xã, 93% số thôn, bản có đường giao thông liên thôn; hệ thống thủy lợi đã đảm bảo nước tưới cho trên 92% diện tích; 100% số xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã với 95,2% số hộ ở nông thôn được dùng điện lưới; trên 90% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; cơ bản xóa nhà tạm cho hộ nghèo tại khu vực nông thôn; mỗi năm có trên 11.724 lao động vùng nông thôn được đào tạo nghề; tỷ lệ giảm nghèo bình quân trên 7%/năm; thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng gần gấp 2 lần so với năm 2010; nhận thức của nhân dân, tinh thần tự giác vươn lên thoát nghèo được nâng lên rõ nét, xuất hiện nhiều mô hình và cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực như việc xây dựng 10 tiêu chí “Nhà sạch, vườn đẹp”, mô hình gom rác thải thông qua việc đào hố rác ở mỗi hộ gia đình, các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả tiêu biểu như mô hình canh tác trên đất dốc ở vùng cao, mô hình trồng rau an toàn, chăn nuôi theo hướng VietGAP, dự án trồng cây dược liệu, cánh đồng 1 vùng 1 giống...

Nhân dân xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà chung tay làm đường giao thông nông thôn

Kết quả, đến nay 48/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến hết năm 2019 đạt 51/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 102% kế hoạch đề ra). Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là 13,5 tiêu chí, tăng 10,2 tiêu chí so với năm 2010. Thành phố Lào Cai là đơn vị đầu tiên cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Không còn xã dưới 5 tiêu chí, tăng 96 xã so với năm 2010. Toàn tỉnh có 70 thôn đạt thôn kiểu mẫu, 96 thôn đạt nông thôn mới.

Để đạt được kết quả trên tỉnh Lào Cai đã huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn tập trung đầu tưu cho chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí trên 1.236 tỷ đồng (90 tỷ tiền mặt, trến 250 ha đất, trên 5 triệu ngày công lao động và giá trị hiện vật trên 74 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn).

Với những nỗ lực của nhân dân và cán bộ tỉnh Lào Cai, trong giai đoạn 2011-2020, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương lao động hạng Nhất và thưởng công trình trị giá 30 tỷ đồng; nhân dân và cán bộ huyện Bảo Thắng được Chính phủ tặng cờ thi đua và thưởng công trình trị giá 10 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 9 tập thể và 01 các nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và thưởng công trình với tổng trị giá 7 tỷ đồng. Để khuyến khích và động viên phong trào trong 10 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho hơn 1.300 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”./.

Đặng Thương Thảo

Trung tâm Khuyến nông và DVNN Lào Cai

 
   
Scroll