Đang Online:
1.055

Đã truy cập:
103.268.878
Liên hệ TT KNQG

Nghệ An: Kết quả thực hiện chương trình khuyến nông người nghèo

Cập nhật: 03/10/2018 17:07

Để làm tốt công tác xóa nghèo bền vững cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ năm 2016 đến năm 2018 Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản kết hợp trồng cỏ và mô hình chăn nuôi dê sinh sản cho 60 hộ nghèo thuộc 12 huyện/thị xã trong tỉnh. Tổng kinh phí đầu tư cho chương trình khuyến nông người nghèo là 2,8 tỷ đồng.

Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống bò, trâu, dê và giống cỏ trồng, phân bón cỏ, thức ăn hỗn hợp nhằm tạo điều kiện tối đa cho hộ nghèo nuôi dưỡng chăm sóc đàn đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt.

Sau 3 năm thực hiện, kết quả bước đầu các mô hình như sau:

- Đối với mô hình chăn nuôi trâu, bò kết hợp trồng cỏ: đã có 12 /94 con bò đẻ, trong đó có 3 con bê cái, 9 con bê đực. 31/94 con bò đã phối giống và có chửa, còn 51/94 con chưa phối giống do chưa đủ tuổi thành thục về tính cũng như thể vóc. 10 con trâu chưa đến thời kỳ thành thục về tính. Mô hình triển khai đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. 2,75 ha cỏ VA06 phát triển tốt, giúp các hộ chủ động nguồn thức ăn xanh, cho năng suất bình quân đạt 230 – 270 tấn/ ha.

- Đối với mô hình chăn nuôi dê sinh sản: tỷ lệ phối giống đậu thai, đẻ và nuôi sống cao. Hiện nay 39/39 con dê cái đã đẻ được 96 con, tăng tổng đàn lên 135 con. Trong quá trình nuôi các hộ đã tuân thủ hướng dẫn chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là khâu chăm sóc và bổ sung thức ăn đảm bảo cho dê sinh trưởng phát triển tốt. Các hộ đã có thu nhập từ bán dê con từ 8 triệu đến 30 triệu đồng/hộ.

Mô hình đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển sản xuất giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, có cơ hội thoát nghèo một cách bền vững. Năm 2018, đã có 20/60 hộ được hỗ trợ thực hiện mô hình đã thoát nghèo, có 7/60 hộ cận nghèo. Dự kiến đến năm 2019 có 17/33 hộ còn lại thoát nghèo, năm 2020 những hộ nghèo còn lại thoát nghèo.

Việc thực hiện mô hình giúp người dân  nghèo biết cách chăn nuôi theo hướng đảm bảo vệ sinh môi trường. Sự thành công của những mô hình này sẽ là mô hình mẫu để chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền, áp dụng linh hoạt hình thức tiếp cận nhằm giúp người nghèo tìm ra giải pháp phù hợp phát triển kinh tế, tiến tới giảm nghèo và thoát nghèo bền vững.

Hồ Thị Ca

Trung tâm Khuyến nông Nghệ An

 

 
   
Scroll