Liên hệ TT KNQG

Quảng Ninh: Nhìn lại 3 năm (2016 - 2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 07/03/2019 11:55

Trong 3 năm qua, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh nhận được sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ của Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự vào cuộc của các ngành, các cấp đã thu được những kết quả tốt.

Khép lại giai đoan 1 Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều kết quả tích cực, Quảng Ninh bước vào triển khai thực hiện giai đoạn 2 (2016-2020) trong điều kiện còn nhiều khó khăn như các xã chưa đạt chuẩn NTM chủ yếu là các xã khó khăn, đồng thời phải hoàn thành mục tiêu đưa 22 xã và 54 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trong khi Trung ương xếp Quảng Ninh vào khu vực thi đua nhóm các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng với yêu cầu rất cao về chất lượng tiêu chí xây dựng NTM.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng lòng của người dân, sau 3 năm thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể:

(1) Năm 2018 toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn NTM (bằng 64,8%); riêng giai đoạn 2016-2018 có 55 xã đạt chuẩn NTM, vượt 12 xã so với kế hoạch và đã hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhận 2 đơn vị cấp huvện hoàn thành Chương trình xây dựng NTM là Uông Bí và Cẩm Phả, đưa số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM là 04 đơn vị, đạt 66,6% kế hoạch của tỉnh và bằng 80% kế hoạch Trung ương giao đến năm 2020.

(2) Bình quân các xã xây dựng NTM đạt 17,2 tiêu chí, cao hơn bình quân chung của cả nước 2,87 tiêu chí và tăng 5,5 tiêu chí so với năm 2015. Toàn tỉnh còn 3 xã dưới 10 tiêu chí và không còn xã dưới 7 tiêu chí.

(3) Toàn tỉnh có 10/22 xã ra khỏi xã khu vực III và đã có 25 xã đăng ký thực hiện NTM nâng cao.

(4) Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm của tỉnh (OCOP) đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

(5) Tổng huy động nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong 3 năm đạt trên 72.356 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 3.208 tỷ đồng bằng 4,43%; nguồn vốn doanh nghiệp trên 23.650 tỷ đồng bằng 32,68%; nguồn vốn cộng đồng dân cư trên 3.680 tỷ đồng; vốn vay tín dụng đạt trên 41.719 tỷ đồng, bằng 57,7% tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình, đã cho thấy sự chủ động vào cuộc tích cực của người dân nông thôn.

(6) Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 38,5 triệu đồng/người/năm, tăng 8,97 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 là 1,28% giảm 3.28% so với năm 2015; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2018 đạt 94% tăng 14% so với năm 2015. Đi kèm với các chỉ số tích cực trên là đời sống vật chất, văn hóa, y tế, giáo dục được nâng cao; hệ thống chính trị ở vùng nông thôn được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã có chuyển biến tích cực…

Nhiều mô hình sản xuất góp phần phát triển kinh tế cho người dân

Đánh giá về những kết quả trên, đồng chí Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Có được kết quả trên là sự nỗ lực chung của các ngành, các cấp trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh các kết quả tích cực đạt được thì quá trình triển khai vẫn cho thấy một vài hạn chế làm ảnh hưởng tới hiệu quả chương trình như công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở một số địa phương chưa thực sự hiệu quả, một số nơi chưa thực sự phát huy tốt vai trò quản lý, giám sát của cộng đồng nhân dân; việc thành lập mới các tổ chức sản xuất (doanh nghiệp, HTX) trong khu vực nông thôn còn ít và chủ yếu quy mô nhỏ với công nghệ sản xuât thô sơ, sản phẩm chủ yếu là sơ chế nên giá trị thấp… Vì vậy, các cấp, ngành cần tích cực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện, tháo gỡ những vướng mắc để chương trình đạt hiệu quả cao hơn”.

Với  quan điểm thực hiện coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài của hệ thống chính trị, Quảng Ninh quyết tâm thực hiện xây dựng NTM theo hướng chuyển từ lượng sang chất, lấy người dân làm chủ thể, tập trung xây dựng NTM mới đảm bảo thực chất và tiến tới xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 của tỉnh:

-      Có ít nhất 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới;

-      Có 6/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

-      100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao;

-      50% số thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới và xây dựng 5.000 vườn đạt chuẩn nông thôn mới;

-         Phấn đấu đưa 22 xã đặc biệt khó khăn ra khỏi Chương trình 135, hoàn thành mục tiêu Đề án 196.     

Chu Văn Trí

Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh

 
   
Scroll