Đang Online:
2.318

Đã truy cập:
106.224.126
Liên hệ TT KNQG

Sơn Tịnh (Quảng Ngãi): Huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn

Cập nhật: 02/07/2018 13:56

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm đường giao thông nông thôn”, trong những năm qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) đã xây dựng và hoàn thành, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Trí – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh Hà cho biết: Thực hiện chủ trương bê tông hóa đường giao thông ở các khu dân cư theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của huyện, nhân dân rất phấn khởi. Chủ trương đưa ra hợp với lòng dân nên chỉ trong một thời gian ngắn, Chi hội Nông dân thôn Hà Nhai Bắc cùng với Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn đã hoàn thành việc vận động người dân góp công, góp sức xây dựng đường. Đến nay, nhân dân trong thôn đã hiến gần 600 m2 đất xây dựng đường giao thông, đóng góp vật tư, ngày công lao động xây dựng 2.331m đường ngõ xóm. Đồng thời, tự góp vốn mắc bóng đèn chiếu sáng công cộng dài 5.700m. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, nhờ huyện hỗ trợ xi-măng nên có 5 tuyến đường ở khu dân cư số 15, 16, 17, thôn Hà Nhai Bắc đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng chiều dài 1.800m.

Nhân dân huyện Sơn Tịnh đồng lòng làm đường giao thông nông thôn

Ông Trần Văn Nhành – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tịnh Hà cho biết: Chủ trương hỗ trợ xi-măng của tỉnh, huyện đã thực sự thúc đẩy phong trào cứng hóa, mở rộng đường làng, ngõ xóm ở xã Tịnh Hà. Trong những năm qua, hội viên, nông dân xã Tịnh Hà đã hiến 4.132 m2 đất, đóng góp 2.650 ngày công để làm đường giao thông. Kết quả, đã hoàn thành bê tông hóa 22,6 km đường, trị giá 10,5 tỷ đồng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nói chung, làm đường giao thông nông thôn ở huyện Sơn Tịnh nói riêng được xác định là giải pháp trọng tâm hàng đầu và được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Giờ đây, phong trào này đã lan tỏa rộng ở khắp các thôn, xóm trên địa bàn huyện. Tùy vào điều kiện và đặc thù riêng mà mỗi xã có hình thức triển khai, phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn với mức đóng góp kinh phí của người dân khác nhau, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, công khai.

Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Sơn Tịnh đã phân bổ 2 đợt hơn 1.280 tấn xi-măng cho các xã xây dựng đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khối lượng đường giao thông nông thôn đã thi công 13,5 km, đạt 116,38% kế hoạch năm. Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời nâng cao tinh thần tham gia, đóng góp, ủng hộ của người dân trong việc làm đường giao thông nông thôn, huyện Sơn Tịnh có kế hoạch hỗ trợ đợt 3, khoảng 640 tấn xi-măng, kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện, thời gian thực hiện trong quí 3 năm 2018.

Nhờ thực hiện tốt phong trào làm đường giao thông nông thôn theo chủ trương của tỉnh, huyện nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện đã bê tông hóa được 79,461 km, đạt 147,15% so với Nghị quyết và đạt 248,3% so với Đề án (Đề án trong 3 năm 2016, 2017, 2018 là 32 km).

Từ chương trình hỗ trợ xi-măng làm đường giao thông nông thôn đã góp phần tạo diện mạo mới về hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện và khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhiều người hưởng ứng. Đồng thời cũng là giải pháp kịp thời giải bài toán về nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, tạo đà để 11 xã trong huyện phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

                                                         

Kim Cúc

 
   
Scroll