Liên hệ TT KNQG
Điểm tin báo chí ngày 01 tháng 12 năm 2016

Điểm tin báo chí ngày 01 tháng 12 năm 2016

Cập nhật: 10:52 - 01/12/2016
Trong ngày 01/12/2016, các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 28 tháng 11 năm 2016

Điểm tin báo chí ngày 28 tháng 11 năm 2016

Cập nhật: 11:02 - 28/11/2016
Trong ngày 28/11/2016, các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 25 tháng 11 năm 2016

Điểm tin báo chí ngày 25 tháng 11 năm 2016

Cập nhật: 13:52 - 25/11/2016
Trong ngày 25/11/2016, các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 24 tháng 11 năm 2016

Điểm tin báo chí ngày 24 tháng 11 năm 2016

Cập nhật: 11:35 - 24/11/2016
Trong ngày 24/11/2016, các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 23 tháng 11 năm 2016

Điểm tin báo chí ngày 23 tháng 11 năm 2016

Cập nhật: 16:08 - 23/11/2016
Trong ngày 23/11/2016, các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 22 tháng 11 năm 2016

Điểm tin báo chí ngày 22 tháng 11 năm 2016

Cập nhật: 09:42 - 22/11/2016
Trong ngày 22/11/2016, các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay, Kinh tế nông thôn có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 18 tháng 11 năm 2016

Điểm tin báo chí ngày 18 tháng 11 năm 2016

Cập nhật: 16:21 - 18/11/2016
Trong ngày 18/11/2016, các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điện Biên: Tập huấn đào tạo giảng viên cấp tỉnh về phương pháp, kỹ năng tập huấn khuyến nông

Điện Biên: Tập huấn đào tạo giảng viên cấp tỉnh về phương pháp, kỹ năng tập huấn khuyến nông

Cập nhật: 10:45 - 18/11/2016
Từ ngày 07-09/11/2016, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Điện Biên tổ chức lớp tập huấn đào tạo giảng viên cấp tỉnh về phương pháp, kỹ năng tập huấn khuyến nông cho 30 học viên là cán bộ và cộng tác viên khuyến nông đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Điểm tin báo chí ngày 16 tháng 11 năm 2016

Điểm tin báo chí ngày 16 tháng 11 năm 2016

Cập nhật: 09:35 - 16/11/2016
Trong ngày 16/11/2016, các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 15 tháng 11 năm 2016

Điểm tin báo chí ngày 15 tháng 11 năm 2016

Cập nhật: 10:51 - 15/11/2016
Trong ngày 15/11/2016, các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay, Kinh tế nông thôn và Tạp chí Trang trại Việt tháng 11/2016 có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
trong tổng số: 49 trang
Scroll