Liên hệ TT KNQG

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông năm 2018

Cập nhật: 16/01/2019 11:41

Năm 2018 cũng là năm đánh dấu sự thay đổi, chuyển mình của hoạt động khuyến nông, đó là: sự thay đổi về nội dung, cơ chế chính sách hoạt động khuyến nông theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ; sự thay đổi về hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp để thực hiện chủ trương đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương. Những thay đổi này đã ảnh hưởng, tác động đến toàn ngành khuyến nông, đòi hỏi cả hệ thống khuyến nông phải thích ứng và có những điều chỉnh kịp thời để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu thực tiễn sản xuất.

Năm 2018, ngành Nông nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thiên tai liên tiếp xảy ra gây thiệt hại to lớn cả về kinh tế cũng như đời sống người dân. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, phát sinh những dịch bệnh mới trong sản xuất nông nghiệp như bệnh Khảm lá sắn, dịch tả lợn Châu Phi, bệnh đốm trắng, bệnh đầu vàng, bệnh gan tụy cấp trong nuôi tôm,... gây thiệt hại không nhỏ cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, ngành còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khác như: thị trường xuất khẩu, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển chưa bền vững,...

Trong bối cảnh đó, Tập thể cán bộ viên chức Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới cơ chế hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có những đóng góp tích cực trong thành tích chung của toàn ngành năm 2018.

Những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý được trình bày tại báo cáo trong file đính kèm


 
   
Scroll