Liên hệ TT KNQG

Công văn 5172/BNN-CN tổ chức phát triển chăn nuôi lợn bền vững và chủ động đảm bảo nguồn cung thực phẩm

Cập nhật: 10/08/2022 15:00

Xem nội dung công văn tại đây

 

Các tin khác
Công văn số 5115/ BNN-KN gửi UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo về cơ giới hóa trong sản xuất trái cây - (08/08/2022 14:19) Công văn 5099/BNN-KN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về sự kiện AGRITECHNICA 2022 - (05/08/2022 08:53) Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng vùng nguyên liệu và Đề án khuyến nông cộng đồng giai đoạn 2022-2025 Bộ Nông nghiệp và PTNT - (04/08/2022 14:02) Quyết định số 1094/QĐ-BNN-KN Phê duyệt Đề án: Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng - (01/08/2022 14:01) Quyết định số 2841/QĐ-BNN-HTQT Phê duyệt Đề án tổ chức sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 về “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững” - (29/07/2022 16:13) Thông báo số 4373/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2014-2020, triển khai Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021-2025 - (20/07/2022 10:32) Quyết định số 2515/QĐ-BNN-KN Phê duyệt kết quả nghiệm thu kết thúc dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2019-2021 - (13/07/2022 21:48) Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 - (12/07/2022 11:33)
 
   
Scroll