Đang Online:
1.137

Đã truy cập:
116.021.980
Liên hệ TT KNQG

Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá sắn (mì)” (Tây Ninh)

Cập nhật: 14/08/2019 18:45

Ngày 30/7/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị “Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá sắn (mì)”. Ngày 9/8/2019, Bộ đã có thông báo số 5755/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh...

Nội dung thông báo xem tại đây

 
   
Scroll