Đang Online:
1.153

Đã truy cập:
116.026.673
Liên hệ TT KNQG

Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị: "Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống sâu keo mùa thu"

Cập nhật: 02/08/2019 17:16

Ngày 1/8/2019, Bộ NN&PTNT có Thông báo số 5502/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị.

Xem nội dung Thông báo tại đây

 
   
Scroll