Liên hệ TT KNQG

Quyết định 294/QĐ-CN-MTCN Ban hành hướng dẫn kỹ thuật vỗ béo bò trước khi giết thịt

Cập nhật: 28/09/2020 11:12

 

Nội dung Quyết định xem trong file đính kèm

 
   
Scroll