Liên hệ TT KNQG

Quyết định số 3969/QĐ-BNN-KN ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông trung ương thực hiện giai đoạn 2021-2023

Cập nhật: 09/10/2020 16:17

 

Tải Quyết định và Danh mục dự án Khuyến nông trung ương thực hiện giai đoạn 2021-2023 trong file đính kèm

 
   
Scroll