Liên hệ TT KNQG

Thông báo số 3030/TB-BNN-VP về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại "Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022"

Cập nhật: 17/05/2022 14:01

Ngày 07 tháng 5 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức “Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2022”. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đồng chủ trì Hội nghị.

Xem nội dung Thông báo tại đây

 

Các tin khác
Thông báo số 2830/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021 - 2022; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa 2022 các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - (16/05/2022 11:02) Thông báo số 2389/TB-BNN-VP về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Thực trạng và định hướng phát triển sắn bền vững tại Việt Nam” - (22/04/2022 15:32) Thông báo 2111/TB-BNN-VP về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021 - 2022; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa 2022 tại Nam Bộ - (08/04/2022 17:23) Công văn 2051/BNN-TY về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm - (07/04/2022 17:22) Thông báo số 1898/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến - (04/04/2022 10:04) Công văn 1199/BNN-TY về việc Triển khai vệ sinh tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường - (04/03/2022 20:59) Thông báo Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cuộc họp giao ban công tác tháng 01/2022, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2022 - (09/02/2022 15:25) Công văn 9170/BNN-TY về việc tổ chức triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022 – 2030 - (04/01/2022 16:05)
 
   
Scroll