Liên hệ TT KNQG

Thông báo số 4378/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị "Phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên hồ chứa"

Cập nhật: 11/07/2022 14:41

Các tin khác
Quyết định 2151/QĐ-BNN-VP về Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025 - (22/06/2022 10:00) Thông báo số 3767/TB-BNN-VP Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng vụ Đông 2022 các tỉnh phía Bắc - (15/06/2022 15:31) Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp chế biến gỗ, xuất khẩu” - (03/06/2022 10:00) Quyết định số 1909/QĐ-BNN-KH Ban hành Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - (03/06/2022 09:22) Quyết định 1690/QĐ-BNN-TCCB về việc Thành lập Ban Tổ chức sự kiện AGRITECHNICA ASIA LIVE 2022 - (31/05/2022 09:26) Thông báo số 3095/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội thảo Phát triển sản xuất cây gai xanh làm nguyên liệu chế biến sợi phục vụ ngành dệt may tại một số tỉnh phía Bắc - (18/05/2022 11:34) Thông báo số 3030/TB-BNN-VP về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại "Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022" - (17/05/2022 14:01) Thông báo số 2830/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021 - 2022; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa 2022 các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - (16/05/2022 11:02)
 
   
Scroll