Đang Online:
1.137

Đã truy cập:
116.023.671
Liên hệ TT KNQG

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị tổng kết toàn quốc sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm,...

Cập nhật: 07/08/2019 18:56

Ngày 06/8/2019, Bộ Nông nghiệp &PTNT ban hành Thông báo số 5644/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị tổng kết toàn quốc sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển nông lâm thủy sản

Nội dung Thông báo tại đây

 
   
Scroll