Đang Online:
593

Đã truy cập:
92.525.200
Liên hệ TT KNQG

Công điện khẩn 735/CĐ-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm

Cập nhật: 06/02/2020 10:57

Nội dung Công điện khẩn trong file đính kèm

 
   
Scroll