Đang Online:
1.329

Đã truy cập:
115.683.488
Liên hệ TT KNQG

Công điện khẩn số 8799/CĐ-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc.

Cập nhật: 29/11/2019 17:43

 
   
Scroll