Đang Online:
248

Đã truy cập:
99.392.108
Liên hệ TT KNQG

Công văn 242/CV-GVN của Cục Chăn nuôi về một số biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi

Cập nhật: 13/04/2020 07:56

Để giữ vững mục tiêu sản xuất, đảm bảo chủ động nguồn cung thực phẩm, Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp triển khai một số biện pháp để phát triển chăn nuôi.

Nội dung công văn xem trong file đính kèm
 
   
Scroll