Đang Online:
156

Đã truy cập:
39.856.970
Membership Membership:
Latest New User Latest: Van Quynh
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 15
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Công văn 5581 xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông TW

Cập nhật: 12/07/2017 16:25

Nội dung công văn như sau:

Tải dự thảo tại đây

Scroll