Liên hệ TT KNQG

Định mức xây dựng cho mô hình chăn nuôi

Cập nhật: 17/01/2014 10:45

Ngày 09/01/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực Chăn nuôi...

Định mức tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực Chăn nuôi theo Quyết định số: 54/QĐ-BNN-KHCN, ngày 09/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

* Xem nội dung chi tiết 

 
   
Scroll