Đang Online:
1.378

Đã truy cập:
103.021.173
Liên hệ TT KNQG

Quyết định 3502/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học thuộc Chương trình công nghệ sinh học Nông nghiệp - Thủy sản

Cập nhật: 19/09/2019 11:23

Quyết định này công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học cho “Quy trình công nghệ nhân sinh khối invitro và sản xuất chế phẩm AM” thuộc nhiệm vụ KHCN "Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm chế phẩm AM invitro cho cây trồng lâm nghiệp” do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì

Xem nội dung Quyết định trong file

 
   
Scroll