Đang Online:
3.523

Đã truy cập:
103.027.485
Liên hệ TT KNQG

Quyết định 3507/QĐ-BNN-TT về việc công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới

Cập nhật: 23/09/2019 11:41

Quyết định này công nhận chính thức 02 giống cây trồng mới là: Giống cam CT9 cho sản xuất tại các tỉnh phía Bắc; Giống cam CT36 cho sản xuất tại các tỉnh phía Bắc.

Xem nội dung Quyết định trong file 

 
   
Scroll