Đang Online:
1.266

Đã truy cập:
104.001.037
Liên hệ TT KNQG

Thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu năm 2020; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông, vụ Mùa năm 2020 tại các tỉnh, thành Nam bộ

Cập nhật: 11/06/2020 17:15

Ngày 29/05/2020, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị “Đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu năm 2020; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông, vụ Mùa năm 2020 tại các tỉnh, thành Nam Bộ”.

Ngày 9/6/2020, Thứ trưởng có Thông báo số 3869/TB-BNN-VP về kết luận của Hội nghị.

Xem nội dung kết luận trong file đính kèm

 
   
Scroll