Đang Online:
194

Đã truy cập:
40.788.773
Liên hệ TT KNQG

Thông báo số 1326/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại cuộc họp triển khai kế hoạch năm 2017 của Vụ KN, CN và MT và TTKNQG

Cập nhật: 20/02/2017 16:48

Nội dung thông báo như sau:


 
   
Scroll