Đang Online:
2.392

Đã truy cập:
106.284.270
Liên hệ TT KNQG

Thông báo số 4678/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Cập nhật: 20/07/2020 17:19

Ngày 29/6/2020, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ. Ngày 14/7/2020, VP Bộ có Thông báo số 4678/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.

Nội dung Thông báo xem trong file đính kèm

 
   
Scroll