Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Thông báo số 5716/TB-BNN-VP: Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của ngành chăn nuôi

Cập nhật: 24/07/2017 10:01

Toàn văn thông báo như sau:


Scroll