Liên hệ TT KNQG

Công văn đề xuất thực hiện nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2020

Cập nhật: 17/07/2019 17:01

Ngày 15/7/2019, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 469/KN-KHTC gửi Trung tâm Khuyến nông các tỉnh/thành phố; Các đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông...

Xem nội dung công văn và mẫu đính kèm tại đây

Tải mẫu đề xuất hoạt động thông tin tuyên truyền tại đây

 
   
Scroll