Liên hệ TT KNQG

Công văn số 399/KN-TCKH về Thông tin về thành lập các Tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ phát triển vùng nguyên liệu

Cập nhật: 05/07/2022 09:45

Tải công văn tại đây

Tải Phụ lục tại đây

 

 
   
Scroll