Liên hệ TT KNQG

Công văn số 58/KN-TTLN về việc tăng cường các hoạt động khuyến nông ứng phó với tình hình hạn mặn.

Cập nhật: 28/02/2020 10:12

Hiện nay ở các tỉnh phía Nam tình hình hạn và xâm nhập mặn đang xảy ra rất gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân, đặc biệt là các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước tình hình trên, căn cứ chỉ đạo, định hướng của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung  tâm Khuyến nông/Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các tỉnh phía Nam tăng cường các hoạt động khuyến nông ứng phó với tình hình hạn mặn cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông về: đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền, xây dựng mô hình, tư vấn kỹ thuật,... để hướng dẫn nông dân về các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm phòng, chống và ứng phó với tình trạng hạn, xâm nhập mặn ở địa phương, đảm bảo duy  trì và  phát triển sản xuất có hiệu quả (đặc biệt đối với sản xuất lúa và cây ăn trái).

- Chủ động cập nhật các biện pháp, giải pháp, tiến bộ kỹ thuật mới từ các cơ quan quản lý, nghiên cứu, chuyển giao, doanh nghiệp,... để phổ biến, hướng dẫn nông dân áp dụng nhằm ứng phó có hiệu quả tình trạng hạn, xâm nhập mặn ở các địa phương.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình sản xuất nông nghiệp và xâm nhập mặn ở địa phương và chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp, các ngành các biện pháp phù hợp nhằm ứng phó với tình trạng hạn, xâm nhập mặn một cách có hiệu quả.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Bộ./.

Xem file gốc tại đây.

 
   
Scroll