Đang Online:
1.312

Đã truy cập:
102.740.199
Liên hệ TT KNQG

Công văn số 80/KN-TTTT về việc thực hiện kế hoạch hành động khuyến nông

Cập nhật: 22/02/2016 15:11

Ngày 22/2/2016, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 80/KN-TTTT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh ĐBSCL; Trung tâm Khuyến nông các tỉnh ĐBSCL về việc thực hiện kế hoạch hành động khuyến nông nhằm hưởng ứng chương trình phát động giảm lượng hạt giống lúa gieo sạ tại các tỉnh ĐBSCL của Bộ NN và PTNT.

Các tin liên quan:

Tại Hậu Giang ngày 19 tháng 2 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị về chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu. Thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp – PTNT, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã phát động chương trình giảm lượng hạt giống lúa gieo sạ tại các tỉnh ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 ngay tại hội nghị. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chương trình phát động của Bộ và 13 Trung tâm khuyến nông khuyến ngư của 13 tỉnh ĐBSCL đã ký cam kết thi đua thực hiện kế hoạch hành động chung. Để kế hoạch hành động các hoạt động khuyến nông đạt kết quả cao theo tiến độ đề ra, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị các địa phương tích cực phối hợp như sau:

-  Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/TP:

+  Quan tâm chỉ đạo, đôn đốc và tạo điều kiện để Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp chặt chẽ với các huyện, đơn vị thuộc Sở triển khai Kế hoạch hành động (gửi kèm theo công văn này).

 + Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của hệ thống khuyến nông địa phương.

+ Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng kết kết quả triển khai Kế hoạch hành động, bình chọn, khen thưởng các đơn vị cá nhân có thành tích nổi bật.

+ Có cơ chế khuyến khích, nhân nhanh những mô hình, điển hình đạt quả tốt nhằm tạo sự chuyển biến trên diện rộng về giảm lượng giống lúa gieo cấy đạt hiệu quả cao, bền vững.

- Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư các tỉnh, thành phố trong vùng:

+ Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của địa phương, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và tổ chức thực hiện

+ Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch về Trung tâm KNQG và Sở Nông nghiệp và PTNT;

+ Kết thúc mỗi vụ sản xuất tổ chức hội nghị tham quan, hội thảo đầu bờ tại các mô hình để đánh giá, rút kinh nghiệm và tuyên truyền nhân rộng.

Kính đề nghị các đơn vị phối hợp để đạt kết quả tốt./.

GIÁM ĐỐC

  Phan Huy Thông

(Đã ký)

 
   
Scroll