Liên hệ TT KNQG

Kính gửi Quý bạn đọc!

Cập nhật: 28/01/2022 01:02

Năm 2021, ngành nông nghiệp nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid - 19.

Mặc dù vậy, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ; sự ủng hộ, phối hợp của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; cùng sự nhanh - nhạy trong triển khai các nhiệm vụ được giao, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và hệ thống khuyến nông cả nước đã nhanh chóng thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh mới; nỗ lực, phấn đấu, biến “nguy” thành “cơ”, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid phức tạp; giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hàng triệu hộ nông dân trên cả nước.

Trong niềm vui đón Xuân Nhâm Dần, thay mặt Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tôi kính chúc quý bạn đọc, các bạn đồng nghiệp và bà con nông dân một năm mới Sức khỏe, Hạnh phúc và Thịnh vượng!

GIÁM ĐỐC

 

 
   
Scroll